Петак, 26. новембар 2010.

Сазвана Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. године

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 30. новембар 2010. године, са почетком у 11 часова.Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, за уторак, 30. новембар 2010. године, са почетком у 11 часова.

Председница је предложила да се на овој седници разматра 33 тачака дневног реда и то: Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлог закона о измени и допуни Закона о државној управи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези и Предлог одлуке о обустави обавезе служења војног рока, које је поднела Влада Републике Србије.

Такође је предложено да се разматра више предлога закона о потврђивању међународних протокола, споразума, меморандума и конвенција: Предлог закона о потврђивању Протокола о забранама или ограничењима употребе мина, мина изненађења и других направа, измењен и допуњен 3. маја 1996. године (Протокол II измењен и допуњен 3. маја 1996. године) који је прилог Конвенцији о забранама или ограничењима у погледу употребе одређених врста конвенционалног оружја за која се може сматрати да имају прекомерне трауматске ефекте или да делују без разлике у погледу циљева; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о размени средстава и документације; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа; Предлог закона о потврђивању Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научно-технолошкој сарадњи; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и технолошкој сарадњи; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Француске о мобилности младих; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о обављању лукративних делатности извесних чланова породица особља дипломатских и конзуларних представништава; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Источне Републике Уругвај о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за њихове држављане; Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Холандије о лукративној делатности издржаваних чланова породице дипломатског и другог особља дипломатских и конзуларних представништава; Предлог закона о измени Закона о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и Први Протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Ковенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима; Предлог закона о изменама Закона о потврђивању Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података; Предлог закона о измени Закона о потврђивању Европске конвенције о екстрадицији, са додатним протоколима; Предлог закона о потврђивању Конвенције о заштити људских права и достојанства људског бића у погледу примене биологије и медицине: Конвенција о људским правима и биомедицини; Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области здравства између Републике Србије и Државе Кувајт; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности; Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине о сарадњи у области ветеринарства; Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о ветеринарској сарадњи; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области ветерине; Предлог закона о потврђивању Споразума о научно-технолошкој сарадњи у области пољопривреде између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис; Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном друмском превозу између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Белгије; Предлог закона о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне конвенције о грађанској одговорности за штету проузроковану загађењем нафтом, усвојене 29. новембра 1969. године, Предлог закона о потврђивању Протокола из 1992. године о изменама и допунама Међународне конвенције о оснивању Међународног фонда за накнаду штете проузроковане загађењем нафтом, усвојене 18. децембра 1971. године, и о потврђивању Одлуке ECAA Заједничког комитета бр. 1/2008 од 10. децембра 2008. године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја, које је поднела Влада Републике Србије.

Предложено је да се размотри и Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председник Народне скупштине проф.др Славица Ђукић-Дејановић.

Седница ће се одржати у Дому Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
уторак, 7. децембар

Цео календар догађаја