16. септембар 2013. Учесници семинара Напредак и изазови у примени Архуске конвенције у Републици Србији

16. септембар 2013. Учесници семинара Напредак и изазови у примени Архуске конвенције у Републици Србији

Уторак, 17. септембар 2013.

Чланови Одбора за заштиту животне средине учествовали на семинару Напредак и изазови у примени Архуске конвенције у Републици Србији

Председница Одбора за заштиту животне средине Милица Војић Марковић и чланови Одбора Љубан Панић и Миле Спировски учествовали су 16. септембра 2013. године на семинару Напредак и изазови у примени Архуске конвенције у Републици Србији, који је одржан у Еколошком центру Радуловачки у Сремским Карловцима, у организацији Мисије ОЕБС у Србији.


После поздравне речи представника Покрета горана Војводине, на семинару су говорили др Иван Јарић са Института за мултидисциплинарна истраживања из Београда на тему: Архуска Конвенција–међународни значај, садржај и обавезе земаља потписница, Тина Јањатовић, самостална саветница задужена за Архуску конвенцију у Републици Србији у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине на тему: Остварени напредак у примени Архуске конвенције на државном нивоу и предстојеће активности и Сњежана Митровић, менаџерка Регионалног Архус центра Суботица на тему: Активности и искуства Архус центра Суботица. Учесницима семинара обратили су се и Наташа Јовић из Архус центра јужне и источне Србије која је говорила о улози Архус центара у спровођењу Архуске конвенције на локалном нивоу, активностима и искуствима Архус центра Крагујевац и Архус центра за јужну и источну Србију и Дарија Шајин, менаџерка Архус центра Нови Сад која је имала излагање на тему Активности и искуства Архус центра Нови Сад.

По завршеном семинару, чланови Одбора обишли су просторије Еколошког центра Радуловачки.

Архуска конвенција усвојена је 25. јуна 1998. године на IV конференцији Животна средина за Европу, у граду Архусу, у Данској.
Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (ратификована Архуска конвенција) 12. маја 2009. године.
Одредбама члана 74. Устава Републике Србије дефинисано је да свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању, да је свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран за заштиту животне средине, као и то да је свако дужан да чува и побољшава животну средину.

Као међународни инструмент заштите животне средине, Архуска конвенција садржи три групе правила која се односе на право грађана на доступност информација, право грађана да учествују у доношењу одлука о животној средини и права на правну заштиту у случају када су претходна два права повређена.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5