Уторак, 2. новембар 2004. - Понедељак, 15. новембар 2004.

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години за уторак, 2. новембар, са почетком у 11 часова.


Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години за уторак, 2. новембар, са почетком у 11 часова.

За ову седницу Народна скупштина је усвојила следећи днавни ред:

1. Предлог закона о парничном поступку, који је поднела Влада Републике Србије,
2. Предлог закона о извршном поступку, који је по9днела Влада Републике Србије,
3. Предлог закона о санитарном надзору, који је поднела Влада Републике Србије,
4. Предлог закона о заштити становништва од заразних болести, који је поднела Влада Републике Србије,
5. Предлог закона о социјално-економском савету, који је поднела Влада Републике Србије,
6. Предлог закона о мирном решавању радних спорова, који је поднела Влада Републике Србије,
7. Предлог закона о измени Закона о издавању публикација, који је поднела Влада Републике Србије,
8. Предлог закона о поштанским услугама, који је поднела Влада Републике Србије,
9. Предлог закона о електронском потпису, који је поднела Влада Републике Србије,
10. Предлог закона о јавним агенцијама, који је поднела Влада Републике Србије,
11. Предлог закона о Влади, који је поднела Влада Републике Србије,
12. Предлог закона о држављанству Републике Србије, који је поднела Влада Републике Србије,
13. Предлог закона о туризму, који је поднела Влада Републике Србије,
14. Предлог закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, који је поднела Влада Републике Србије,
15. Предлог закона о спречавању допинга у спорту, који је поднела Влада Републике Србије,
16. Престанак дужности, односно разрешење носилаца правосудних функција,
17. Статут Народне банке Србије, који је поднела Народна банка Србије,
18. Годишњи рачун Комисије за хартије од вредности за 2003. годину, са Извештајем о пословању и Извештајем овлашћеног ревизора, који је поднела Комисија за хартије од вредности,
19. Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2004. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности,
20. Предлози одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, које су поднели председник Посланичке групе Г17 плус и председник Посланичке групе Српског покрета однове-Нова Србија,
21. Предлог закона о привредним друштвима, који је поднела Влада Републике Србије.

Првог дана рада Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о предлозима закона о парничном поступку и о извршном поступку и започела претрес у појединостима о Пред,логу закона о парничном поступку.

Другог дана рада (3. новембар) Народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о парничном поступку.

Трећег дана рада ( 4. новембар ) Народна скупштина је размотрила Предлог закона о парничном поступку у појединостима. У поподневном делу рада, народни посланици су отпочели расправу о амандманима поднетим на Предлог закона о извршном поступку.

Четвртог дана рада ( 5. новембар ) народни посланици су, у преподневном делу рада, обавили претрес о Предлогу закона о извршном поступку у појединостима.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је отпочела обједињену начелну расправу о Предлогу закона о санитарном надзору и Предлогу закона о заштити становништва од заразних болести Предлоге закона је образложио Томица Милосављевић, министар здравља.

Петог дана рада (8. новембар) Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес и претрес у појединостима о предлозима закона о санитарном надзору и о заштити становништва од заразних болести.

У поподневном делу рада Народна скупштина је почела заједнички начелни претрес о Предлогу закона о социјално-економском савету и Предлогу закона о мирном решавању радних спорова.

Шестог дана рада (9. новембар) Народна скупштина је закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о социјално-економском савету и Предлогу закона о мирном решавању радних спорова.

У наставку рада, Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о социјално-економском савету и започела претрес у појединостима о Предлогу закона о мирном решавању радних спорова.

Седмог дана рада (10 новембар) Народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о мирном решавању радних спорова.

Осмог дана рада (11. новембар) Народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о мирном решавању радних спорова.

Председник Народне скупштине Предраг Марковић обавестио је народне посланике да је Влада Републике Србије повукла из скупштинске процедуре предлоге закона о Влади, о јавним агенцијама, о држављанству Републикe Србије, о поштанским услугама, о туризму, о електронском потпису, о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и о измени Закона о издавању публикација.

Деветог дана рада (12. новембар) Народна скупштина је завршила претрес у појединостима о Предлогу закона о мирном решавању радних спорова.

У наставку рада, Народна скупштина је обавила јединствени претрес о предлозима одлука о престанку дужности, односно разрешењу носилаца правосудних функција, као и о предлозима одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Председник Предраг Марковић је обавестио народне посланике да су предлагачи повукли из процедуре Статут Народне банке Србије, Годишњи рачун Комисије за хартије од вредности за 2003. годин, са Извештајем о пословању и Извештајем овлашћеног ревизора . као и Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2004. годину.

У поподневном делу рада, Народне скупштина је отворила начелни претрес о Предлогу закона о привредним друштвима.

Десетог дана рада (13. новембар) Народна скупштина је завршила претрес у начелу и у појединостима о Предлогу закона о привредним друштвима.

Председник Народне скупштине Предраг Марковић је одредио Дан за гласање о свим тачкама дневног реда о којима је обављен претрес у начелу и појединостима за понедељак, 15. новембар у 14 часова.

У Дану за гласање (15. новембар) Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о парничном поступку, Предлог закона о извршном поступку, Предлог закона о санитарном надзору, Предлог закона о заштити становништва од заразних болести, Предлог закона о социјално-економском савету, Предлог закона о мирном решавању радних спорова и Предлог закона о привредним друштвима.

Пошто је Народна скупштина усвојила предлоге одлука о престанку, односно разрешењу носилаца правосудних функција и предлоге одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, председник Марковић је закључио Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
понедељак, 24. јануар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја