18. април 2019. Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

18. април 2019. Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Четвртак, 18. април 2019.

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години за четвртак, 18. април 2019. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, др Предраг Јеленковић, Бојан Торбица и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondex Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клиринишког начина плаћања, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO, у Србији, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама закона о запошљавању странаца, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о измени и допуни Закона о управљању аеродромима, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о измени и допуни закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, који је поднела Влада;
 17. Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана, који је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања и
 18. Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Александра Марковића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Ђорђе Милићевић обавестио је народне посланике да су на седницу позвани сви чланови Владе.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Предлоге закона образложили су министар финансија Синиша Мали, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама дневног реда седнице.

Другог дана рада, 19. априла, Народна скупштина наставила је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

До краја дана, народни посланици завршили су заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 18. дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.

Трећег дана рада, 23. априла, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Миљан Дамјановић, Јелена Жарић Ковачевић, Новица Тончев и Маријан Ристичевић , затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Током седнице, председавајући седници проф. др Владимир Маринковић поздравио је у име народних посланика и у своје лично име студенте десете генерације полазника образовног програма Политикас, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

До краја дана, народни посланици обавили су претрес у појединостима о Предлогу закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, Предлогу закона о допуни Закона о буџетском систему и о Предлогу закона о изменама и допунама закона о запошљавању странаца.

Четвртог дана рада, 24. априла, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама закона о странцима.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о измени Закона о управљању аеродромима, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Предлогу закона о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир Маринковић одредио је четвртак, 25. април, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 25. априла 2019. године, народни посланици усвојили су већином гласова Предлог закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondex Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клиринишког начина плаћања, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO, у Србији, који је поднела Влада, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска, Предлог закона о изменама и допунама закона о запошљавању странаца, Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима и Предлог закона о измени и допуни Закона о управљању аеродромима.

Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Предлог закона о измени и допуни закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају, Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Предлог закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар.

Такође, усвојени су и Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана, који је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања и Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, у целини

2. Предлог закона о допуни Закона о буџетском систему, у целини

3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици

4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondеx Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији

6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Војвођанске банке а.д. Нови Сад по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о странцима, у целини

9. Предлог закона о измени Закона о управљању аеродромима, у целини

10. Предлог закона о изменамa и допунама Закона о планирању и изградњи, у целини

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица, у целини

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у целини

13. Предлог закона о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, у целини

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају

15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, у целини

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, у целини

17. Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана

18. Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.


Видео (15)

Четвртак, 18. април 2019. | Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019.(I)

Четвртак, 18. април 2019. | Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019.(II)

Четвртак, 18. април 2019. | Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019.(III)

Четвртак, 18. април 2019. | Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019.(IV)

Петак, 19. април 2019. | наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 19.04.2019.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 10


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
субота, 25. март
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја