Уторак, 20. децембар 2022.

Четврта седница Одбора за културу и информисање

На седници Одбора за културу и информисање, одржаној 20. децембра 2022. године, размотрени су разлози донете одлуке о обустави рада Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ).


Размотрени су и Предлог закона о допуни Закона о јавним медијским сервисима, као и Предлог закона о измени закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, које је поднела Влада.

О разлозима обуставе рада Савета Регулаторног тела за електронске медије, говорила је председница Савета РЕМ Оливера Зекић, a по завршетку расправе Одбор је већином гласова усвојио Закључак о разлозима за обуставу рада РЕМ:

На основу члана 60. Пословника Народне скупштине, Одбор за културу и информисање, на седници одржаној 20. децембра 2022. године, донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

Одбор за културу и информисање даје недвосмислену подршку Регулаторном телу за електронске медије (у даљем тексту: РЕМ) у обављању послова који су дефинисани законом и подсећа да је РЕМ Законом o електронским медијима, основан као самостална независна регулаторна организација, која врши јавна овлашћења у циљу: делотворног спровођења утврђене политике у области пружања медијских услуга у Републици Србији; унапређивања квалитета и разноврсности услуга електронских медија; доприноса очувању, заштити и развоју слободе мишљења и изражавања; у циљу заштите интереса јавности у области електронских медија и заштите корисника услуга електронских медија, у складу са одредбама овог закона, на начин примерен демократском друштву.

Одбор очекује да РЕМ у обављању својих надлежности поступа професионално, самостално и независно, и да у потпуности објективно примењује своја овлашћења.

Одбор осуђује сваки утицај на независност и објективност рада РЕМ, као и било коју врсту претње усмерену ка РЕМ или појединцима који представљају ово тело. Одбор има разумевање за одлуку Савета РЕМ о обустави рада РЕМ. Одбор сматра да је озбиљно угрожен рад РЕМ, и безбедност чланова Савета, као и свих запослених у РЕМ, претњама, притисцима и увредама које су у дужем временском периоду упућене ка РЕМ у целини, и појединим члановима Савета РЕМ. Претње, притисци, увреде и таргетирање су кулминирали 08. децембра 2022. године, када је на улазу у зграду заменика председника Савета РЕМ, нацртан кукасти крст, уз акроним РЕМ. Иста нацистичка симболика нацртана је на истом месту и пре неколико месеци. Овакви притисци су у директној супротности с основним демократским начелима, која се заснивају на претпоставци о толерисању различитих мишљења и независности институција.

Одбор подсећа да је законом забрањен притисак на чланове Савета и запослене у службама РЕМ у процесу одлучивања по конкурсној документацији. Одбор апелује на све политичке и медијске чиниоце да стану у одбрану независности РЕМ и да му омогуће несметани рад у складу са законима Републике Србије. Одбор за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије, најоштрије осуђује све претње, притиске и увреде.

У наставку седнице, испред Министарства информисања и телекомуникација Предлог закона о допуни Закона о јавним медијским сервисима и Предлог закона о измени закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, образложио је Дејан Стојановић.

Оба предлога закона усвојена су већином гласова чланова Одбора.

Седници је председавао председник Одбора Синиша Ковачевић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Сташа Стојановић, Небојша Бакарец, Едис Дургутовић, проф. др Тамара Миленковић Керковић, Розалија Екрес, Бранко Вукајловић, Драгана Миљанић, Александар Југовић, др Данијела Грујић, Милорад Бојовић, Душан Марић, Наташа Јовановић, Татјана Манојловић, Лепомир Ивковић и Наташа Богуновић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 20. децембар 2022. | Четврта седница Одбора за културу и информисање 20.12.2022.