Недеља, 4. децембар 2022.

Четврта седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

На седници, која је одржана 4. децембра 2022. године, чланови Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу размотрили су 11 тачака дневног реда


Одбор је обавио обједињену расправу о Предлогу одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства, од 25. марта 2022. године; Предлогу одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства, од 8. септембра; Предлогу одлуке о избору председника судова, са исправком, који је поднео Високи савет судства, од 28. октобра и 10. новембра 2022. године; Предлогу одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства, од 24. новембра; Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства, од 25. марта 2022. године; Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства, од 21. априла 2022. године; Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства, од 6. септембра 2022. године; Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства, 28. октобра 2022. године; Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства, 4. новембра 2022. године и Предлогу одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства, од 29. новембра 2022. године.

Предлоге одлука Одбору је образложила је Јасмина Васовић, председница Врховног касационог суда и Високог савета судства.

За Предлог одлуке, од 25. марта, за председника Основног суда у Панчеву, предложена је Светлана Лазаревић, судија Вишег суда у Панчеву.

За Предлог одлуке од 8. септембра, за председника Привредног апелационог суда, предложена је Јасминка Обућина, судија Апелационог суда; за председника Апелационог суда у Београду предложен је Душко Миленковић, судија Врховног касационог суда; за председника Прекршајног апелационог суда, предложена је Горица Секулић судија Прекршајног апелационог суда; за председника Вишег суда у Прокупљу, предложена је Гордана Ђурић, судија Вишег суда у Прокупљу; за председника Вишег суда у Пироту, предложен је Иван Николић, судија Вишег суда у Пироту; за председника Привредног суда у Чачку, предложена је Зорица Миливојчевић, судија Привредног суда у Чачку, за председника Првог основног суда, предложена је Весна Миљуш, судија Апелационог суда у Београду; за председника Другог Основно суда у Београду, предложена је Татјана Јеремић, судија Вишег суда у Београду; за председника Основног суда у Сјеници, предложен је Алмир Машовић, судија Основног суда у Сјеници; за председника Основног суда у Сурдулици, предложена је Сања Стојковић, судија Основног суда у Сурдулици и за председника Прекршајног суда у Лозници, предложен је Милан Кесаровић, судија Прекршајног суда у Лозници.

За Предлог одлуке, од 28. октобра, поднетог са исправком 10. новембра, за председника Управног суда, предложена је Радојка Маринковић, судија Управног суда, а за председника Апелационог суда у Нишу, предложена је Данијела Николић, судија Врховног касационог суда.

За Предлог одлуке, од 24. новембра, за председника Основног суда у Ваљеву, предложен је Небојша Поповић, судија Основног суда у Ваљеву; за председника Основног суда у Зрењанину, предложен је Златоје Анкић, судија Основног суда у Зрењанину; за председника Основног суда у Руми, предложена је Драгана Кличковић, судија Основног суда у Руми; за председника Прекршајног суда у Обреновцу, предложена је Сунчица Савић, судија Прекршајног суда у Обреновцу; за председника Прекршајног суда у Јагодини, предложена је Милева Шишмановић, судија Прекршајног суда у Јагодини; за председника у Зрењанину, предложена је Ружица Трипић, судија Прекршајног суда у Зрењанину.

За Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 25. марта, за Прекршајни суд у Београду, предложени су кандидати Јелена Радовић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, Данијела Ђукић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, Драгана Ђукић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду, Ирена Плескоњић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, Ана Јанковић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду, Невана Стефановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду и Ивана Марковић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Београду. За Основни суд у Лазаревцу, предложени су кандидати Сања Симовић, судијски помоћник у Основном суду у Лазаревцу и Данијела Чворо, судијски помоћник у Другом основном суду у Београду.

За Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 21. априла, за судијску функцију у Основни суд у Аранђеловцу, предложени су кандидати; Миљан Сучевић, судијски помоћник у Основном суду у Аранђеловцу, Немања Новчић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду и Небојша Стевановић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. За судијску функцију у Основни суд у Ваљеву, предложени су кандидати: Стојанка Алексић Мађар, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву, Ивана Којић Илић, судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву, Ана Лазић, судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву, Игор Љујић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву и Александар Марковски, судијски помоћник у Вишем суду у Ваљеву. За судијску функцију у Основни суд у Вршцу, предложени су кандидати Александра Мађар Деретић, судијски помоћник у Основном суду у Панчеву, Сузана Лисица, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву, Ивана Благојевић, дипломирани правник, запослена код Јавног бележника и Борислав Белевић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. За Основни суд у Великој Плани, предложен је кандидат Југослав Барић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу. За Основни суд у Зајечару, предложени су кандидати Петар Миљаковић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару, Саша Вучић, судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару и Душан Јоцић, судијски помоћник у Вишем суду у Зајечару. За Основни суд у Рашкој, предложен је Наташа Илић, тужилачки помоћник у Основном јавном тужилаштву у Рашкој.

За Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 6. септембра, за Основни суд у Прокупљу, предложени су кандидати Јелица Милачић, судијски помоћник у Основном суду у Прокупљу, Милан Жикић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу и Јелена Миленовић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. За Основни суд у Руми, предложен је Слободан Марјевић, судијски помоћник у Основном суду у Руми. За Основни суд у Сремској Митровици, предложени су кандидати Јелена Трнинић, судијски помоћник у Основном суду у Сремској Митровици. Слађана Миловановић, судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици и Софија Козенко, судијски помоћник у Вишем суду у Сремској Митровици. З аОсновни суд у Сенти, предложени су кандидати: Јелена Антонић, судијски помоћник у Основном суду у Суботици и Бошко Мајсторовић, судијски помоћник у Основном суду у Сенти. За Основни суд у Трстенику, предложен је кандидат Мирјана Вељковић, судијски помоћник у Основном суду у Трстенику.

За Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 28. октобра, за Основни суд у Старој Пазови, предложени су кандидати: Александра Хаџић, судијски помоћник у Основном суду у Старој Пазови, Дајана Пекић, судијски помоћник у Основном суду у Старој Пазови и Марко Цветановић, корисник почетне обуке на Правосудној академији. За Основни суд у Великом Градишту, предложен је кандидат Александар Стојадиновић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу. За Основни суд у Чачку, предложен је кандидат Драгана Кажовић, адвокат у Адвокатској комори Чачак. За Основни суд у Бору, предложени су кандидати: Драгана Ђорђевић, судијски помоћник у Основном суду у Бору и Желимир Трујић, судијски помоћник у Основном суду у Бору.

За Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 4. новембра, за Привредни суд у Београду, предложени су кандидати: Сања Дедајић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, Ивана Ђурић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду, Ивана Јездимировић, саветник у Врховном касационом суду и Горан Максимовић, судијски помоћник у Привредном апелационом суду. За Привредни суд у Нишу, предложени су кандидати: Ивана Јаковљевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу и Невена Миомировић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу. За привредни суд у Новом Саду, предложен је кандидат Светлана Квргић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. За Привредни суд у Чачку, предложена је Зорица Милић Богићевић, судијски помоћник у Привредном суду у Чачку. За Трећи основни суд у Београду, предложени су кандидати: Јасна Бујуклић Митровић, судијски помоћник у Вишем суду У Београду, Бранимир Ђокић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, Владимир Младеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, Борис Марјановић, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду, Владислава Милић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду и Иван Никићевић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду. За Трећи Основни суд у Београду, предложени су кандидати: Марта Радошевић, корисник почетне обуке на Правосудној академији, Марија Симовић, судијски помоћник у Вишем суду у Београду и Владимир Селаковић, судијски помоћник у Трећем Основном суду у Београду.

За Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, од 29. новембра, за Основни суд у Лозници, предложени кандидати су Маријана Јовић, судијски помоћник у Првом Основном суду у Београду и Драгица Рељић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници. За Основни суд у Новом Саду, предложени су кандидати: Мара Вукмировић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, Снежана Грозданић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду, Весна Мићин, судијски помоћник у Вишим суду у Новом Саду, Даниела Котарлић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду и Мирна Џелатовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду. За Основни суд у Новом Пазару, предложени су кандидати Мунир Јусовић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару, Емина Кркушић, корисник почетне обуке на Правосудној академији и Лела Рајовић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду. За Основни суд у Петровцу на Млави, предложени су кандидати Далибор Лончар, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу и Марина Стојиљковић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу. За Основни суд у Сомбору, предложени су кандидати Драгана Пламенић, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору и Немања Рилке, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору. За Основни суд у Сурдулици, предложен је кандидат Снежана МАринковић, судијски помоћник у Основном суду у Сурдулици. За Основни суд у Шапцу, предложени су кандидати: Ана Веселиновић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу, Викторија Маџаревић Чичулић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу и Маја Шакан, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду. За Прекршајни суд у Ваљеву, предложени су кандидати, Милица Богдановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву, Дарко Гаврић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву, Ивана Караћ, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву и Милица Мијаиловић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву. ЗА Прекршајни суд у Зајечару, предложени кандидати су: Милош Милошевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару и Миленица Радивојевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пироту. За Прекршајни суд у Краљеву, предложени су кандидати Тијана Милосављевић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву, Наташа Рубежић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду, Соња Стојановић, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву и Јелена Станојевић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу.

Након расправе, Одбор је предложио Народној скупштини да прихвати наведене предлоге одлука Високог савета судства.

У наставку седнице, Одбор је утврдио Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца: Снежани Станојковић, тужиоцу за ратне злочине; Небојши Живковићу, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву; Соњи Нешић, јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Пироту; Милету Николићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву; Снежани Јовановић, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Мионици; Весни Дражић Михаљевић, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Сомбору; Браниславу Лепотићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Врбасу; Владимиру Николићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови; Првославу Антићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу; Саши Ђокићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Нишу; Ивану Митровићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу; Славиши Димитријевићу, јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Зајечару, којом се констатује да наведеним јавним тужиоцима функција престаје 15. маја 2023. године, истеком времена на које су изабрани.

Седници је председавао председник Одбора Владимир Ђукановић, а присуствовали су и следећи чланови и заменици чланова Одбора: Дијана Радовић, Светозар Вујачић, Дубравка Краљ, Милица Николић, проф. др Јелена Јеринић, Данијела Несторовић, Ђорђе Комленски, др Ненад Митровић, Андријана Васић, Владимир Гајић, Јован Палалић, Момчило Вукасоновић, Маријан Ристичевић и др Балинт Пастор.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Недеља, 4. децембар 2022. | Четврта седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу 04.12.2022.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1