29. фебруар 2012. Учесници презентације ''Увод у интерну контролу''

29. фебруар 2012. Учесници презентације ''Увод у интерну контролу''

Среда, 29. фебруар 2012.

Одржана презентација ''Увод у интерну контролу'' за запослене у Служби Народне скупштине

Народна скупштина, у сарадњи са Министарством финансија, организовала је за запослене у стручној Служби једнодневну презентацију на тему ''Увод у интерну контролу''.


На почетку рада, присутне је поздравио генерални секретар Народне скупштине Вељко Одаловић који је истакао да је увођење и развој интерне контроле битан сегмент у функционисању Службе Народне скупштине. Он је подсетио да је Народна скупштина успоставила институт интерне ревизије, као и да наставља рад успостављањем интерне контроле процеса рада на нивоу целе Службе.
Учеснике скупа поздравио је и помоћник министра финансија и руководилац Централне јединице за хармонизацију Горан Цвејић, који се хронолошки осврнуо на развој интерне ревизорске контроле у Србији, у светлу њене усклађености са европским законодавством. Цвејић је нагласио и да је Министарство финансија завршило развојну фазу интерне ревизорске контроле и да сада ради на њеном унапређењу.
Шеф Одсека интерне ревизије Министарства финансија Слободан Гавровић дао је учесницима презентације уводне напомене о финансијском управљању и контроли, објаснивши да интерна финансијска контрола у јавном сектору подразумева све мере за контролу и управљање свим државним приходима, расходима, средствима и обавезама, као и да општа сврха интерне контроле јесте да организацији помогне у остваривању задатих циљева. Такође, Гавровић је током презентације представио и преглед КОСО оквира.
Координатор у Одсеку интерне ревизије Весна Јовчић објаснила је улогу организације у овом процесу. Нарочито политике, процедуре и праксе руководства треба да промовишу систематично, етичко, економично, ефикасно и ефективно понашање, указала је Јовчић и додала да интерни ревизори играју важну улогу у оцени адекватности и ефективности система контроле, и дају допринос њиховом сталном унапређењу.
Самостални координатор у Одсеку финансијског управљања и контроле Љиљана Павловић представила је присутнима контролне активности, под којима се подразумевају политике и процедуре које обезбеђују спровођење радњи које су идентификоване као неопходне за управљање ризицима на адекватан и благовремени начин.
Самостални координатор у Одсеку интерне ревизије Зоран Живојиновић анализирао је механизме процене ризика, од којих је посебно издвојио финансијски и оперативни ризик, као и ризик по репутацију организације. Такође, Живојиновић је изложио преглед (анализу) спровођења интерне контроле у организацији.
Шеф Одсека финансијског управљања и контроле Љубинко Станојевић је интерактивно представио студију једног случаја интерне контроле, а у завршном делу презентације, самостални координатор у Одсеку финансијског управљања и контроле Ружица Симић изложила је могући начин израде мапе пословних процеса.
Презетанција под називом ''Увод у интерну контролу'' за запослене у Служби Народне скупштине има за циљ да се запослени упознају са значајем финансијске ревизије, интерне ревизије, али и са системом интерне контроле уопште. У Народној скупштини покренут је процес успостављања интерне контроле, израде пословних процеса на нивоу целе Службе, као и мапирање пословних процеса, што ће уз сагледавање свих ризика довести до израда писаних процедура и квалитетне интерне контроле процеса рада у Служби Народне скупштине.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
субота, 30. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја