2010. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2010. 207
Влада 192
народни посланици 14
остали предлагачи 1

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине