2004. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2004. 166
Влада 122
народни посланици 39
одбори Народне скупштине 1
остали предлагачи 4

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине