1998. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 1998. 55
Влада 42
народни посланици 13

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине