1994. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 1994. 165
Влада 80
народни посланици 81
одбори Народне скупштине 1
остали предлагачи 3

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине