1993. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 1993. 183
Влада 98
народни посланици 84
остали предлагачи 1

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине