1996. година

Подносиоци амандмана

година 1996. 348
Влада 19
одбори Народне скупштине 13
народни посланици 314
остали 2

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине