Среда, 14. септембар 2005.

Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2005. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је, на захтев Владе Републике Србије, Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2005. години, за среду, 14. септембар, са почетком у 10 часова.


Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је, на захтев Владе Републике Србије, Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2005. години, за среду, 14. септембар, са почетком у 10 часова.

За ово заседање Влада Републике Србије је утврдила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада Републике Србије,

2. Предлог закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, који је поднела Влада Републике Србије,

3. Предлог закона о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника-запослених, који је поднела Влада Републике Србије,

4. Предлог закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада, који је поднела Влада Републике Србије,

5. Предлог закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада, који је поднела Влада Републике Србије,

6. Предлог кривичног законика, који је поднела Влада Републике Србије,

7. Предлог закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, који је поднела Влада Републике Србије,

8. Предлог закона о извршењу кривичних санкција, који је поднела Влада Републике Србије,

9. Предлог закона о програму заштите учесника у кривичном поступку, који је поднела Влада Републике Србије,

10. Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, који је поднела Влада Републике Србије,

11. Предлог закона о ветеринарству, који је поднела Влада Републике Србије,

12. Предлог закона о Агенцији за ветеринарске, фитосанитарне и санитарне лабораторије, који је поднела Влада Републике Србије

Првог дана рада, Народна скупштина је отворила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника запослених, о јавном дугу Републике Србије по основу преузимању обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених и пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада.

На почетку другог дана рада (15. септембар) народним посланицима су се као представници предлагача сета пензијских законских предлога обратили министар рада, запошљавања и социјалне политике Слободан Лаловић и министар финансија Млађан Динкић.

Народни посланици су у наставку рада водили заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника - запослених, о јавном дугу Републике Србије по основу преузимању обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених и пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада.

У преподневном делу трећег дана рада (19. септембар) Народна скупштина је закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника-запосленијх, о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених и пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада.

На почетку заједничког начелног претреса о Предлогу кривичног законика и предлозима закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, о извршењу кривичних санкција, о Програму заштите учесника у кривичном поступку и о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, народним посланицима се обратио министар правде Зоран Стојковић , образложивши измене у сету закона из кривичне области.

У наставку рада Народна скупштина је обавила начелни претрес у предлозима ових закона.

Четвртог дана рада (20. септембар) Народна скупштина је водила заједнички начелни претрес о предлозима закона о ветеринарству и о Агенцији за ветеринарске, фитосанитарне и санитарне лабораторије.

После уводних напомена министра пољопривреде, шумарства и водопривреде др Иване Дулић-Марковић, народни посланици су обавили начелни претрес о ова два законска предлога.

Петог дана рада (21. септембар) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Народна скупштина је шестог дана рада (22. септембар) обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Предлогу закона о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категоријеосигураника запослених, Предлоггу закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада и о Предлогу закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада.

Седмог дана рада (26. септембар), народни посланици су обавили претресу појединостима о Предлогу кривичног закона.

Осмог дана рада (27. септембар) Народна скупштина је размотрила амандмане поднете на Предлог закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично – правној заштити малолетних лица, Предлог закона о извршењу кривичних санкција, Предлог закона о програму заштите учесника у кривичном поступку и Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку.

Деветог дана рада (28. септембар) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о предлозима закона о ветеринарству и о Агенцији за ветеринарске, фитосанитарне и санитарне лабораторије.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице,као Дан за гласање је одређен четвртак, 29. септембар у 10 часова.

У Дану за гласање (29. септембар) Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Предлог закона о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника – запослених, Предлог закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада и Предлог закона о јавном дугу Републике Србије по основу преузимања обавеза Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника насталих по основу неисплаћених пензија и новчаних накнада.

Народна скупштина је усвојила у целини Предлог кривичног законика , Предлог закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Предлог закона о извршењу кривичних санкција, Предлог закона о програму заштите учесника у кривичном поступку и Предлог закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку.

Народна скупштина није усвојила Предлог закона о ветеринарству и Предлог закона о Агенцији за ветеринарске, фитосанитарне и санитарне лабораторије.

Пошто је Народна скупштина размотрила све тачке дневног реда и гласала о њима, председник Предраг Марковић је закључио седницу Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2005. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5