Недеља, 3. септембар 2023.

Председник Народне скупштине сазвао Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

Председник Народне скупштине др Владимир Орлић сазвао је, на захтев 104 народна посланика, Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву, за уторак 5. септембар, са почетком у 10.00 часова.


У захтеву за одржавање заседања утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;
 3. Предлог да се за министра привреде у Влади Републике Србије изабере Слободан Цветковић, који је поднела председник Владе;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о измени Закона о просветној инспекцији, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о измени и допуни Закона о култури, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије, са једне стране и Европске уније, са друге стране, о учешћу Републике Србије у Механизму цивилне заштите Уније, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) - „Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији“, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума о филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању измена и допуна Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП), који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974, који је поднела Влада и
 25. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у Компоненти за запошљавање и социјалне иновације („EaSI“) Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+), који је поднела Влада.
Седница ће бити одржана у великој сали Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31