Мултилатералне парламентарне институције

Најинтезивнији вид мултилатералне парламентарне сарадње Народне скупштине Републике Србије одвија се учешћем у активностима мултилатералних парламентарних институција и организација у којима Народна скупштина има статус пуноправног члана (најчешће) или придруженог члана, односно посматрача. Народну скупштину у овим институцијама представљају њене сталне делегације.

Предлог одлуке о саставу сталних делегација подноси председник Народне скупштине, у консултацији са председницима посланичких група, водећи рачуна о пропорционалној заступљености политичких странака и заступљености полова, а одлуку о утврђивању састава сталних делегација доноси Народна скупштина.

Списак наших делегација у мултилатералним парламентарним институцијама можете видети на овој страници.


Интерпарламентарна унија – Република Србија – 125 година сарадње

Публикација посвећена обележавању 125 година чланства Србије у Интерпарламентарној унији.

Београд, 2016.


Функционисање међународних парламентарних организација

Приручник за народне посланике и запослене у Служби Народне скупштине о учешћу парламентарних делегација у раду међународних парламентарних организација.

Београд, 2012.


Будите у току