Радна тела Народне скупштине

Радна тела Народне скупштине могу бити СТАЛНА и ПРИВРЕМЕНА.

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА су одбори и образују се за:

  • разматрање предлога закона и других аката поднетих Народној скупштини,
  • сагледавање стања вођења политике од стране Владе,
  • праћење извршавања закона и других општих аката од стране Владе и других државних органа и тела, и
  • за разматрање других питања из надлежности Народне скупштине.

У оквиру свог делокруга, одбор прати рад Владе и других органа и тела, чији рад надзире Народна скупштина, у складу са Уставом и законом. Одбор разматра и извештаје органа, организација и тела, који се на основу закона подносе Народној скупштини. Састав, делокруг и начин рада одбора уређују се одредбама чл. 46. до 67. Пословника Народне скупштине.

Ради разматрања појединих питања из свог делокруга и припреме предлога о тим питањима, одбор може из реда својих чланова,образовати ПОДОДБОР а председник одбора може образовати посебну РАДНУ ГРУПУ. Пододбор и радна група обављају послове за потребе одбора и не могу самостално да иступају, осим ако надлежни одбор не одлучи другчије.

Одбор може да организује ЈАВНА СЛУШАЊА ради: прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта,разјашњења питања значајних за припрему предлога акта или другог питања које је у надлежности одбора,и праћења спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине.

ПРИВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА су Анкетни одбори и комисије.

Привремено радно тело може се образовати ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима. Састав и задатак привременог радног тела утврђује се одлуком Народне скупштине.


Радна тела 11. сазива Народне скупштине


У Народној скупштини образују се следећи одбори:

1. Одбор за уставна питања и законодавство,
2. Одбор за одбрану и унутрашње послове,
3. Одбор за спољне послове,
4. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу,
5. Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова,
6. Одбор за дијаспору и Србе у региону,
7. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику,
8. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава,
9. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду,
10. Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације,
11. Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво,
12. Одбор за Косово и Метохију,
13. Одбор за културу и информисање,
14. Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва,
15. Одбор за здравље и породицу,
16. Одбор за заштиту животне средине,
17. Одбор за европске интеграције,
18. Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања,
19. Одбор за контролу служби безбедности,
20. Одбор за права детета.

Активности радних тела Народне скупштине садржане су у извештајима о раду радних тела, који су доступни на сајту Народне скупштине у делу АКТИ – Извештаји.

СТАЛНА РАДНА ТЕЛАпредседник одборазаменик председника
секретар одбораконтакт
Одбор за уставна питања и законодавствоЂорђе Комленски
Гордана Чомић
Радоје Церовић3026-225
Одбор за одбрану и унутрашње пословеМарија Обрадовић
Марко Ђуришић
Милан Чуљковић3026-060
Одбор за спољне пословепроф. др Жарко Обрадовић
Дубравка Филиповски
Дејан Миливојевић3026-580
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправуПетар Петровић
Биљана Пантић Пиља
Сања Пецељ
3200-625
Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова

Мехо Омеровић

Маја Виденовић

Рајка Вукомановић3026-563
Одбор за дијаспору и Србе у регионумр Иван Костић
Миодраг Линтa
Весна Матић Вукашиновић3026-570
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетикуСнежана Б. Петровић
др Александра Томић
Александра Балаћ
3026-024
Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средставадр Александра Томић
Милан Лапчевић
Љиљана Милетић Живковић
3026-464
Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду Маријан Ристичевић
Арпад Фремонд
Бранка Златовић
3026-465
Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникацијеКатарина Ракић
Стефана Миладиновић
Биљана Илић3200-619
Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Муамер Зукорлић
проф. др Љубиша Стојмировић
Драгомир Петковић3026-061
Одбор за Косово и Метохијумр Милован Дрецун
Горан Богдановић
Јелена Ђорић
3200-605
Одбор за културу и информисањеМирко Крлић
Наташа Мићић
Дана Гак3200-621
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштвадр Весна Ракоњац
Миланка Јевтовић Вукојичић
Жужана Сич Леви3026-452
Одбор за здравље и породицудр сци. мед. Дарко Лакетић
др Љубица Мрдаковић Тодоровић
Божана Војиновић3026-059
Одбор за заштиту животне срединеИвана Стојиљковић
Дејан Николић
Милица Башић3026-474
Одбор за европске интеграцијеНенад Чанак
Елвира Ковач
Александар Ђорђевић3026-441
Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питањаАлександар Мартиновић
Ненад Константиновић
Светлана Дедић3200-610
Одбор за контролу служби безбедностимр Игор Бечић
Душан Бајатовић
Катарина Терзић
3200-617
Одбор за права дететаМаја Гојковић
Милена Бићанин
Љиљана Никиновић

3026-040

Будите у току