Старосна структура

Годиште Број народних посланика
1930-1939 2
1940-1949 21
1950-1959 48
1960-1969 70
1970-1979 71
1980-1989 38
Укупно народних посланика 250