Старосна структура

Годиште Број народних посланика
1920-1929 1
1930-1939 2
1940-1949 19
1950-1959 55
1960-1969 87
1970-1979 61
1980-1989 24
Укупно народних посланика 249