Занимања народних посланика

Вратите се назад на списак
Име и презиме народног посланика Политичка странка на чији предлог је изабран/а Место Годиште
МАРКОВИЋ ДРАГАН Д. ЈС Јагодина, Кончарево 1960.
МАЦУРА ТАТЈАНА - Београд 1981.