Старосна структура

Годиште Број народних посланика
1920-1929 1
1940-1949 8
1950-1959 23
1960-1969 53
1970-1979 58
1980-1989 71
1990-1999 35
Укупно народних посланика 249