2016. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2016. 142
Влада 62
народни посланици 79
остали предлагачи 1