2001. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2001. 98
Влада 63
народни посланици 23
остали предлагачи 12

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине