2015. година

Подносиоци амандмана

година 2015. 5396
Влада 33
одбори Народне скупштине 105
народни посланици 5248
остали 10

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине