2012. година

Подносиоци амандмана

година 2012. 1188
Влада 41
одбори Народне скупштине 88
народни посланици 1045
остали 14

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине