2009. година

Подносиоци амандмана

година 2009. 11923
Влада 70
одбори Народне скупштине 210
народни посланици 11635
остали 8

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине