2007. година

Подносиоци амандмана

година 2007. 1362
Влада 12
одбори Народне скупштине 29
народни посланици 1321
остали 0

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине