1991. година

Подносиоци амандмана

година 1991. 3333
Влада 264
одбори Народне скупштине 266
народни посланици 2798
остали 5

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине