Надзорни одбор за изборну кампању

У оквиру својих надлежности Надзорни одбор за изборну кампању:

 • прати предизборне активности и указује на евентуалне неправилности у поступању политичких странака, кандидата и других учесника у изборном поступку;
 • контролише поступање јавних медијских сервиса у примени одредаба овог закона које се односе на обезбеђивање услова за непристрасно, правично и уравнотежено представљање подносилаца проглашених изборних листа и кандидата са проглашених изборних листа;
 • предлаже мере за поштовање једнакости кандидата у излагању њихових програма;
 • обраћа се јавности ради заштите моралног интегритета личности кандидата;
 • упозорава на поступке политичких странака, кандидата и средстава јавног обавештавања којима се омета изборна кампања и угрожава једнакост права свих кандидата;
 • даје иницијативу за покретање поступка пред надлежним државним органима, aко било који учесник у изборној кампањи својим понашањем позива на насиље, шири националну, верску или расну мржњу или подстиче на неравноправност полова и
 • утврђује број и трајање емисија за представљање подносилаца проглашених изборних листа, aко се споразум о броју и трајању емисија за представљање подносилаца проглашених изборних листа не закључи у предвиђеном року.
Народна скупштина је на Деветнаестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву, 14. фебруара 2022. године, донела Oдлуку о именовању чланова Надзорног одбора за изборну кампању, у следећем саставу:

 1. Светислав Гонцић, в.д. управника Народног позоришта у Београду,
 2. Марјан Јовановић, дипл. економиста,
 3. Борис Бајић, дипл. правник,
 4. Ридван Реџепи, дипл. правник,
 5. Самра Фетаховић, дипл. правник,
 6. проф. др Бранко М. Ракић, редовни професор,
 7. проф. др Миодраг Савовић, саветник за правна питања,
 8. Јелена Миленковић Орлић, професор немачког језика и књижевности,
 9. Александар Стаматовић, првак Опере.Контакт


седнице Надзорног одбора за изборну кампању

Девета седница Надзорног одбора за изборну кампању

Уторак, 17. мај 2022. |

Надзорни одбор за изборну кампању је на Деветој седници разматрао одређена питања, сугестије и предлоге за унапређење рада у наредном изборном циклусу, као што су: састав, трајање мандата и презицирање надлежности Надзорног одбора за изборну кампању, потреба за усклађивањем терминологије из Закона о избору народних посланика са секторским законима, неопходност закључивања споразума којим се утврђују број и трајање емисија за представљање подносилаца изборних листа и др.

остале активности Надзорног одбора за изборну кампању

Саопштење Надзорног одбора за изборну кампању

Четвртак, 24. март 2022. |

Надзорни одбор за изборну кампању одржао је 24. марта 2022. године Шесту седницу на којој је разматрао Допис Транспарентност Србија поводом законске обавезе медија о објављивању тарифа за политичко оглашавање.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Будите у току