Акти у процедури

Назив Датум Предлагач Врста акта Преузми
Предлог одлуке о усвајању Извештаја Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2019. годину 4. март 2020. Одбор за контролу служби безбедности Одлука PDF
Извештај Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2019. годину 4. март 2020. Одбор за контролу служби безбедности Извештај PDF
Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца 3. март 2020. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са незаконитим обрачуном накнаде за годишњи одмор за запослене у просвети 28. фебруар 2020. народни посланик Бранка Стаменковић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са одговорношћу министарства за пад обухвата вакцинације 27. фебруар 2020. народни посланик Бранка Стаменковић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са изградњом Коридора 11 27. фебруар 2020. народни посланик Саша Радуловић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са изградњом нелегалног објекта на Панчићевом врху 27. фебруар 2020. народни посланик Саша Радуловић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са загађивањем животне средине као последице рада Железаре Смедерево 27. фебруар 2020. народни посланик Саша Радуловић Одлука PDF
Предлог стратегије развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године 18. фебруар 2020. Влада Републике Србије Стратегија PDF , DOC
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са пословањем целокупне наменске индустрије Србије, наручито са фирмом ХК Крушик ад Ваљево, са фирмом ГИМ доо 14. фебруар 2020. народни посланик Радуловић Саша Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са тренутном ситуацијом са мигрантима 14. фебруар 2020. народни посланик Радуловић Саша Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са дешавањима у Црној Гори након усвајања противуставног Закона о слободи вероисповести 14. фебруар 2020. народни посланик Радуловић Саша Одлука PDF
Предлог резолуције о осуди кршења људских права припадника српског народа и Српске православне цркве у Црној Гори 4. фебруар 2020. народни посланици Саша Радуловић, Бранка Стаменковић и Војин Биљић Резолуција PDF
Предлог одлуке о избору председника судова 17. октобар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину 1. октобар 2019. Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације Закључак PDF
Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Народне скупштине 30. септембар 2019. народни посланик Ђорђе Милићевић Одлука PDF
Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ("Службени гласник РС - Међународни уговори" број 11/17) 4. септембар 2019. Одбор за уставна питања и законодавство Аутентично тумачење PDF
Збирна листа кандидата за чланове Националног савета за културу 1. јул 2019. Одбор за културу и информисање Листа PDF
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику за 2018. годину 13. јун 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење 13. јун 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF