Акти у процедури

Назив Датум Предлагач Врста акта Преузми
Предлог одлуке о усвајању Извештаја Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2019. годину 4. март 2020. Одбор за контролу служби безбедности Одлука PDF
Извештај Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2019. годину 4. март 2020. Одбор за контролу служби безбедности Извештај PDF
Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца 3. март 2020. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са незаконитим обрачуном накнаде за годишњи одмор за запослене у просвети 28. фебруар 2020. народни посланик Бранка Стаменковић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са одговорношћу министарства за пад обухвата вакцинације 27. фебруар 2020. народни посланик Бранка Стаменковић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са изградњом Коридора 11 27. фебруар 2020. народни посланик Саша Радуловић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са изградњом нелегалног објекта на Панчићевом врху 27. фебруар 2020. народни посланик Саша Радуловић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са загађивањем животне средине као последице рада Железаре Смедерево 27. фебруар 2020. народни посланик Саша Радуловић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са пословањем целокупне наменске индустрије Србије, наручито са фирмом ХК Крушик ад Ваљево, са фирмом ГИМ доо 14. фебруар 2020. народни посланик Радуловић Саша Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са тренутном ситуацијом са мигрантима 14. фебруар 2020. народни посланик Радуловић Саша Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са дешавањима у Црној Гори након усвајања противуставног Закона о слободи вероисповести 14. фебруар 2020. народни посланик Радуловић Саша Одлука PDF
Предлог резолуције о осуди кршења људских права припадника српског народа и Српске православне цркве у Црној Гори 4. фебруар 2020. народни посланици Саша Радуловић, Бранка Стаменковић и Војин Биљић Резолуција PDF
Предлог одлуке о избору председника судова 17. октобар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину 1. октобар 2019. Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације Закључак PDF
Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Народне скупштине 30. септембар 2019. народни посланик Ђорђе Милићевић Одлука PDF
Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ("Службени гласник РС - Међународни уговори" број 11/17) 4. септембар 2019. Одбор за уставна питања и законодавство Аутентично тумачење PDF
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику за 2018. годину 13. јун 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење 13. јун 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2018. годину 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF