Одлуке Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

Назив Датум Службени гласник Преузми
Одлука о висини основице за обрачун и исплату плате за председника Републике, народне посланике и именована лица у Служби председника Републике и Служби Народне скупштине 29. октобар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије у 2019. години 18. март 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Агенције за борбу против корупције у 2019. години 18. март 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Агенцији за енергетику Републике Србије у 2019. години 18. март 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Државној ревизорској институцији у 2019. години 18. март 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Комисији за хартије од вредности у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Заштитника грађана у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Комисије за заштиту конкуренције у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручним службама Фискалног савета у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у 2019. години 8. фебруар 2019. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручној Служби Регулаторног тела за електронске медије у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Повереника за заштиту равноправности у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Народне скупштине у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Агенције за борбу против корупције у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Комисије за заштиту конкуренције у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Комисији за хартије од вредности у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручним службама Фискалног савета у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Агенцији за енергетику Републике Србије у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Државној ревизорској институцији у 2018. години 23. мај 2018. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Заштитника грађана у 2018. години 2. март 2018. PDF
Одлука о поступку упућивања именованих лица у Народној скупштини на службени пут у земљи и иностранству 25. октобар 2017. PDF
Одлука о усвајању Кодекса понашања народних посланика о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака 20. јул 2017. 71-17 PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручној Служби Заштитника грађана у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручној Служби Регулаторног тела за електронске медије у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Повереника за заштиту равноправности у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручној Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Народне скупштине у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручној Служби Агенције за борбу против корупције у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручној Служби Комисије за заштиту конкуренције у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Комисији за хартије од вредности у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у стручним Службама Фискалног савета у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Агенцији за енергетику Републике Србије у 2017. години 10. мај 2017. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Државној ревизорској институцији у 2017. години 10. мај 2017. PDF