Одлуке Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

Назив Датум Преузми
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Заштитника грађана у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у Стручној служби Комисије за заштиту конкуренције у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Регулаторног тела за електронске медије у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2016. годину 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Народне скупштине у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Комисије за хартије од вредности у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручним службама Фискaлног савета у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Државне ревизорске институције у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Служби Агенције за енергетику Републике Србије у 2016. години 16. март 2016. PDF
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у Стручној служби Агенције за борбу против корупције за 2016. годину 16. март 2016. PDF
Одлука о начину и роковима достављања података за утврђивање максималног броја запослених на неодређено време у службама Народне скупштине и независних државних органа, организација и тела 28. јануар 2016. PDF
Упутство о спровођењу Одлуке о унутрашњем реду у згради Народне скупштине 15. јун 2015. PDF
Одлука о унутрашњем реду у згради Народне скупштине 4. јун 2015. PDF
Одлука о условима и начину коришћења службених возила за потребе Народне скупштине 23. јул 2014. PDF
Одлука о поступању са тајним подацима 7. јул 2014. PDF
Одлука о радном ангажовању консултаната у посланичким групама у Народној скупштини 30. април 2014. PDF