Извештаји

Назив Датум Преузми
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА – ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ II ДЕО 12. јун 2013. PDF
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА – ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ I ДЕО 12. јун 2013. PDF
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА КОНТРОЛИСАНЕ РОБЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 6. јун 2013. PDF , DOC
НАЦИОНАЛНА КОРПОРАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ 5. јун 2013. PDF , DOC
Повереник за заштиту равноправности – Редован годишњи извештај за 2012. годину 15. март 2013. PDF
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗАМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТОРТУРЕ – ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 4. јун 2013. PDF
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ 31. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА 31. мај 2013. PDF
РАД ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТВА НА СУЗБИЈАЊУ КРИМИНАЛИТЕТА И ЗАШТИТИ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ У 2012. ГОДИНИ II ДЕО 17. мај 2013. PDF
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОСВЕТНОГ САВЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ 18. април 2013. PDF
ПОСЕБАН ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ 10. мај 2013. PDF
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЛАДЕ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ – ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ 8. мај 2013. PDF , DOC
Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у периоду јануар – децембар 2012. године II део 29. април 2013. PDF
Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у периоду јануар – децембар 2012. године I део 29. април 2013. PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 2012. ГОДИНА I ДЕО 26. април 2013. PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 2012. ГОДИНА II ДЕО 26. април 2013. PDF
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 2012. ГОДИНА III ДЕО 26. април 2013. PDF
Извештај о раду Савета гувернера Народне банке Србије за период новембар – децембар 2012. године 26. април 2013. PDF
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈE ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 12. април 2013. PDF
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 8. април 2013. PDF , DOC
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину 1. април 2013. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2012. годину 28. март 2013. PDF
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА 2012. ГОДИНУ 28. март 2013. PDF
наставак ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА 2012. ГОДИНУ 28. март 2013. PDF
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције 28. март 2013. PDF
АНЕКС 1 ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 28. март 2013. PDF
Редован Годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину 15. март 2013. PDF , DOC