Одбори, пододбори, радне групе

 • Уторак, 27. новембар 2018.

  37. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

  На седници одржаној 27. новембра, чланови Одбора разматрали су Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима и Предлога закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

 • Уторак, 27. новембар 2018.

  22. седница Одбора за одбрану и унутрашње послове

  На седници Одбора, одржаној 27. новембра, разматрани су следећи предлози закона које је поднела Влада:

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  59. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници одржаној 26. новембра 2018. године, размотрили више предлога аката предложених за разматрање на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  22. седница Одбора за културу и информисање

  Чланови Одбора за културу и информисање су, на седници одржаној 26. новембра, размотрили у начелу Предлог закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  29. седница Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво

  На седници Одбора, одржаној 26. новембра, чланови су размотрили Предлог одлуке о давању сагласности Влади Републике Србије да овласти делегацију Републике Србије да прихвати да се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о статусу Француске школе у Београду, привремено примењује до његовог ступања на снагу.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  49. седница Одбора за европске интеграције

  На седници Одбора, одржаној 26. новембра 2018. године, чланови Одбора за европске интеграције разматрали су, у начелу, Предлог царинског закона, Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима и Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  33. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

  На седници Одбора, одржаној 26. новембра, размотрен је Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, Раздео 21 – Министарство привреде, Раздео 28 – Министарство рударства и енергетике и Раздео 32 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, који је поднела Влада (број 400-3601/18 од 23. новембра 2018. године), и још пет предлога закона који су предложени за дневни ред Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години, који су у надлежности рада овог Одбора.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  35. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

  На седници одржаној 26. новембрa, чланови Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду размoтрили су Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, раздео 24 –Министарство пољопривредe, шумарства и водопривреде и Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  18. седница Одбор за здравље и породицу

  На седници Одбора, одржаној 26. новембра, размотрен је Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину, Раздео 27 – Министарство здравља, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, који је поднела Влада, у начелу.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  92. седница Одбор за уставна питања и законодавство

  На седница Одбора за уставна питања и законодавство, одржаној 26. новембра, размотрени су следећи предлози закона:

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  19. седница Одбора за заштиту животне средине

  На седници, одржаној 26. новембра, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, који је поднела народни посланик Маја Гојковић, у начелу.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  31. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

  На седници одржаној 26. новембра 2018. године, чланови Одбора разматрали су Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину – Раздео 30 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину.

 • Понедељак, 26. новембар 2018.

  44. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 26. новембра, размотрени су у начелу предлози закона који су предложени за дневни ред Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години, а који су у надлежности рада овог Одбора.

 • Петак, 23. новембар 2018.

  43. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници одржаној 23. новембра, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу утврдио је Прeдлог одлуке о престанку функције Драгомира Милојевића, председника Врховног касационог суда, истеком мандата.

 • Петак, 23. новембар 2018.

  13. седница Одбора за дијаспору и Србе у региону на тему активности Конференције српских националних организација из земаља региона

  На 13. седници Одбора za дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије, која је одржана 23. новембра 2018. године, председник Миодраг Линта и чланови Одбора размотрили су активности Конференције српских националних организација из земаља региона. Седници су присуствовали представници Срба из Црне Горе, Хрватске, Републике Српске, Македоније, Румуније, Словеније и Албаније.

 • Петак, 23. новембар 2018.

  58. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници одржаној 23. новембра 2018. године, размотрили Предлог одлуке о давању сагласности на Измене појединих расхода без промене укупних расхода Финансијског плана Регулаторног тела за електронске медије за 2018. годину.

 • Петак, 23. новембар 2018.

  91. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници одржаној 23. новембра 2018. године, чланови Одбора за уставна питања и законодавство су утврдили Предлог за доношење аутентичног тумачења одредаба члана 37. ст. 1-3, став 4. тачка 4) и члана 147. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС и 113/17) )и Предлог за доношење аутентичног тумачења одредбе члана 22. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), које је поднела Влада и упутили их Народној скупштини на даље разматрање.

 • Четвртак, 22. новембар 2018.

  38. седница Пододбора за праћење стања у пољопривреди у маргиналним – најнеразвијенијим подручјима Републике Србије

  На седници, одржаној 22. новембра, чланови Пододбора, под првом тачком дневног реда, размотрили су последице зиме на пољопривредним културама.

 • Четвртак, 22. новембар 2018.

  48. седница Одбора за европске интеграције

  Одбор за европске интеграције је, на седници одржаној 22. новембра 2018. године, одредио делегацију Одбора која ће учествовати на XIV састанку Конференције парламентарних одбора за европске интеграције/послове држава обухваћених Процесом стабилизације и придруживања југоисточне Европе (COSAP), који се одржава 2. и 3. децембра 2018. године, у Подгорици, Црна Гора.

 • Уторак, 20. новембар 2018.

  60. седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  На седници одржаној 20. новембра, чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања разматрали су оставке које су на функцију народног посланика поднели Душан Павловић, др Ратко Јанков и мр Јасмина Николић.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
недеља, 8. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току