Одбори, пододбори, радне групе

17. седница Одбора за контролу служби безбедности

Среда, 13. децембар 2017. |

Одбор за контролу служби безбедности на седници одржаној 13. децембра 2017. године разматрао је и усвојио Извештај о раду Војнообавештајне агенције. На истој седници Одбор је, у складу са својим надлежностима, разматрао Предлог правилника о раду унутрашње контроле Војнообавештајне агенције.

 • Понедељак, 11. децембар 2017.

  56. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  Чланови Одбора за уставна питања и законодавство су, на седници одржаној 11. децембра, размотрили амандмане на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину, амандмане на Предлог закона о финансијској подршци породици са децом и амандмане на Предлог закона о запосленим у јавним службама.

 • Понедељак, 11. децембар 2017.

  28. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 11. децембра, размотрени су у појединостима Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, Предлог закона о запосленима у јавним службама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

 • Недеља, 10. децембар 2017.

  34. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава je, на седници одржаној 10. децембра, размотрио амандмане поднете предлоге закона, који су на дневном реду Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години.

 • Недеља, 10. децембар 2017.

  55. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници одржаној 10. децембра 2017. године, чланови Одбора за уставна питања и законодавство разматрали су амандмане поднете на предлоге закона који су на дневном реду Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години.

 • Недеља, 10. децембар 2017.

  20. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

  На седници, одржаној 10. децембра, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, у појединостима.

 • Недеља, 10. децембар 2017.

  23. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

  На седници одржаној 10. децембра, Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику разматрао је Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, који је поднела Влада.

 • Петак, 8. децембар 2017.

  14. седница Одбора за контролу служби безбедности

  Чланови Одбора за контролу служби безбедности су, на седници од 8. децембра, размотрили у начелу Предлог закона о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији, који је поднела Влада.

 • Четвртак, 7. децембар 2017.

  18. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

  На седници одржаној 7. децембра 2017. године, чланови Одбора су поводом обележавања Meђународног дана особа са инвалидитетом, разговарали на тему „Трансформација ка друштву које је одрживо и прилагођено свима“.

 • Четвртак, 7. децембар 2017.

  32. седница Одбора за спољне послове

  На седници, одржаној 7. децембра, чланови Одбора за спољне послове размотрили су Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у вези са отварањем Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду, у Републици Србији.

 • Среда, 6. децембар 2017.

  22. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

  На седници, одржаној 6. децембра 2017. године, чланови Одбора разматрали су Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, који је поднела Влада РС, у начелу.

 • Уторак, 5. децембар 2017.

  29. седница Одбора за европске интеграције

  Чланови Одбора за европске интеграције су, на седници од 5. децембра, прихватили, у начелу, Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма.

 • Уторак, 5. децембар 2017.

  27. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 5. децембра, чланови Одбора размотрили су више предлога закона, као и Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару и Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу.

 • Уторак, 5. децембар 2017.

  19. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

  На седници одржаној 5. децембра 2017. године, чланови Одбора разматрали су, у начелу, Предлог закона о финансијској подршци породици са децом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености и Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца.

 • Уторак, 5. децембар 2017.

  54. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници Одбора за уставна питања и законодавство, одржаној 5. децембра, размотренo је 11 предлога закона које је предложила Влада.

 • Понедељак, 4. децембар 2017.

  33. седница Одбора за финансије, републичи буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава je, на седници одржаној 4.децембра, размотрио 18 предлога закона и одлука из делокруга свог рада.

 • Понедељак, 4. децембар 2017.

  21. седницa Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

  На седници Одбора, одржаној, 4. децембра, размотрен је Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, Раздео 21 – Министарство привреде, Раздео 28 – Министарство рударства и енергетике и Раздео 32 – Министарство трговине, туризма и телекомуникација, који је поднела Влада.

П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Четвртак, 14. децембар

Цео календар догађаја

Будите у току