Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

 • Петак, 8. јун 2018.

  34. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 8. јуна, чланови Одбора разматрали су предлог кандидата за избор члана Одбора Агенције за борбу против корупције, који су поднела удружења новинара у Републици Србији и предлог кандидата за избор чланова Одбора Агенције за борбу против корупције, који су поднели Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 • Четвртак, 10. мај 2018.

  33. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 10. маја, чланови Одбора размотрили су Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштиту уставности и законитости у 2017. години, Извештај о раду Државног већа тужилаца, Извештај о раду Високог савета судства, Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2017. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, Редовни годишњи извештај заштитника грађана и Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2017. годину.

 • Петак, 30. март 2018.

  32. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу размотрио је у појединостима, на седници одржаној 30. марта, Предлог закона о електронској управи, који је поднела Влада и Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства.

 • Понедељак, 26. март 2018.

  31. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу одржаној 26. марта чланови Одбора размотрили су и прихватили, у начелу, Предлог закона о електронској управи.

 • Петак, 22. децембар 2017.

  30. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници одржаној 22. децембра, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу размотрио је Предлог одлуке о избору председника судова и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, које је поднео Високи савет судства.

 • Петак, 15. децембар 2017.

  29. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници одржаној 15. децембра, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу разматрао је Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца.

 • Понедељак, 11. децембар 2017.

  28. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 11. децембра, размотрени су у појединостима Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, Предлог закона о запосленима у јавним службама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Предлог закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

 • Уторак, 5. децембар 2017.

  27. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 5. децембра, чланови Одбора размотрили су више предлога закона, као и Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару и Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу.

 • Понедељак, 20. новембар 2017.

  26. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, одржаној 20. новембра, утврђен је Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду Анђелки Станојевић, због избора за судију Вишег суда у Новом Саду.

 • Четвртак, 2. новембар 2017.

  25. седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

  На седници одржаној 2. новембра, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу размотрио је Предлог одлуке о избору председника судова и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, које је поднео Високи савет судства.

Будите у току