Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

 • Среда, 27. фебруар 2013.

  34. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници од 27.фебруара, чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрили су Информацију председника Радне групе за утврђивање теста за проверу стручне оспособљености из области јавних набавки кандидата за председника и чланове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, о току активности Радне групе и Предлог за проширење надлежности Радне групе за утврђивање теста за проверу стручне оспособљености из области јавних набавки кандидата за председника и чланове Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, за преглед пријава на јавни конкурс и испуњење услова кандидата.

 • Понедељак, 28. јануар 2013.

  33. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници одржаној 28. јануара, усвојио Одлуку о покретању поступка за утврђивање предлога за избор председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 • Четвртак, 27. децембар 2012.

  32. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници од 27.децембра, чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрили су амандмане поднете на Предлог закона о јавним набавкама, који је поднела група од 138 народних посланика.

 • Среда, 26. децембар 2012.

  31. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници од 26. децембра размотрио и прихватио Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток, који је поднела Влада.

 • Среда, 26. децембар 2012.

  30. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржаној 26. децембра, размотрена је Информација Државне ревизорске институције о извештајима државне ревизије за 2011. годину, који су поднети Народној скупштини.

 • Понедељак, 24. децембар 2012.

  29. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници од 24. децембра размотрио у начелу Предлог закона о јавним набавкама, који је поднела група од 138 народних посланика.

 • Понедељак, 17. децембар 2012.

  28. седница Одборa за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници од 17. децембра размотрио и прихватио Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'', Београд (Пројекат ''Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину''), који је поднела Влада.

 • Четвртак, 6. децембар 2012.

  27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, која је одржана 6. децембра, размотрени су у појединостима Предлог закона о роковима за измирење новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о допуни Закона буџетском систему, Предлог закона о условном отпису каматa и мировању пореског дуга, Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању и Предлог закона о затезној камати.

 • Среда, 5. децембар 2012.

  наставак 26. седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  У наставку седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, која је започета 29. новембра, а настављена 5. децембра, размотрени су у појединостима Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица и Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

 • Четвртак, 29. новембар 2012.

  26. седница Одборa за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници одржаној 29. новембра размотрио у појединостима Предлог закона о буџету Републике Србије за 2013. годину.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току