Улога Народне скупштине и Одбора за европске интеграције у процесу придруживања и приступања Европској унији

Усклађивање националног правног система са правним тековинама Европске уније је законска обавеза Републике Србије, почев од 10. септембра 2008. године, када је Народна скупштина ратификовала Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), који је потписан 29. априла 2008. између Републике Србије и Европске уније.

Усклађивање националног законодавства са правним тековинама Европске уније на транспарентан и доследан начин се сматра приоритетом у раду Народне скупштине Републике Србије. Овај процес захтева структурирану координацију са Владом Републике Србије, која је задужена за израду предлога закона у којима утврђује степен усклађености предложених законских решења са правним тековинама Европске уније.

Одбор за европске интеграције разматра све предлоге закона које подноси Влада, а којима се врши усклађивање националних прописа са правним тековинама Европске уније. Одбор за европске интеграције установљен је изменама Пословника Народне скупштине од 30. маја 2003. године. Надлежност Одбора за европске интеграције прописана је у члану 64. Пословника Народне скупштине. Одбор има 17 чланова и 17 заменика.

Одбор за европске интеграције:

  • разматра предлоге закона и других општих аката са становишта њихове прилагођености прописима Европске уније и Савета Европе, и о томе извештава Народну скупштину.
  • разматра планове, програме, извештаје и информације о поступку стабилизације и придруживања Европској унији, прати реализацију стратегије придруживања, предлаже мере и покреће иницијативе за убрзавање реализације стратегије придруживања у оквиру надлежности Народне скупштине, предлаже мере за успостављање општег, националног споразума о придруживању Србије европским институцијама.
  • развија сарадњу с одборима парламената других земаља, држава чланица ЕУ и држава у региону, као и са институцијама Европске уније, Европским парламентом, Саветом ЕУ и Европском комисијом.
Увођењем нових процедура са становишта усклађивања прописа, служба Одељења за европске интеграције, формирана у априлу 2006. године, преузима у надлежност анализу предлога закона и других општих акта са аспекта усклађености прописа са прописима Европске уније, кроз попуњавање Изјаве о усклађености прописа са прописима Европске уније и Табеле усклађености предлога закона и других општих акта са прописима Европске уније, у случајевима када су предлагачи народни посланици.

Отварањем приступних преговора са Европском унијом, 21. јануара 2014. године, Народна скупштина Републике Србије је своју улогу у том важном процесу дефинисала усвајањем Резолуције о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије ЕУ, 16. децембра 2013. године. У току припреме предлога Резолуције консултовани су представници Владе Републике Србије, Канцеларије за европске интеграције и представници цивилног друштва. Одбор за европске интеграције је на седници одржаној 4. јуна 2014. године донео Одлуку о поступку разматрања предлога преговарачке позиције у процесу преговора о приступању Рeпублике Србије Европској унији.

Овом Резолуцијом Народна скупштина је потврдила да је стратешки циљ Републике Србије у преговорима о приступањy стицање чланства у Европској унији у најкраћем року и да ће својим активним деловањем допринети њиховом успешном вођењу и што скоријем окончању. Резолуцијом је наглашена важност сарадње Народне скупштине и Владе Републике Србије, која је надлежна да води и координира процес преговора о приступању, како би у најкраћем року били испуњени сви потребни политички, економски, правни и институционални критеријуми за чланство у Европској унији. Резолуцијом се наглашава неопходност да се у процес праћења преговора о приступању укључе одбори Народне скупштине Републике Србије у чијем делокругу су питања из одговарајућих преговарачких позиција, док ће Одбор за европске интеграције имати централну улогу у координацији свих активности.

Одбор за европске интеграције, у процесу преговора сарађује са организацијама цивилног друштва, које су окупљене у Националном конвенту о Европској унији, којим координира Европски покрет у Србији. Национални конвент о Европској унији је успостављен као тело за посебну сарадњу Народне скупштине Републике Србије и цивилног друштва у процесу приступних преговора, у складу са добром праксом стратешке сарадње цивилног друштва са највишим законодавним телом у земљи и изабраним представницима грађана, која је успостављена Резолуцијом Народне скупштине из 2004. године и потврђена Резолуцијом из 2013. године.

Усвајањем Резолуције Народна скупштина јача своју контролну улогу у процесу преговора о приступању Републике Србије и спремност да кроз сарадњу са цивилним друштвом, стручном јавношћу и другим заинтересованим чиниоцима, обезбеди инклузивност у свим фазама преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Истовремено се постиже потпуна и благовремена обавештеност о току преговора о приступању, као и постигнутим резултатима.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току