12. децембар 2016. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

12. децембар 2016. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Понедељак, 12. децембар 2016.

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Шесту седницу Другог редовног заседања за понедељак, 12. децембар, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог кандидата за судије Уставног суда Републике Србије, који је поднео председник Републике;
 2. Предлог за утврђивање Листе кандидата за судије Уставног суда које именује председник Републике, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић;
 3. Предлог одлуке о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова, који је поднео Високи савет судства;
 4. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, које је поднео Високи савет судства;
 5. Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Београду, које је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 6. Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу, које је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 7. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници, које је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић;
 9. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председница Народне скупштине Маја Гојковић;
 10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије;
 11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка;
 12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада Србије;
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада Србије;
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама, који је поднела Влада Србије;
 15. Предлог закона о управљању аеродромима, који је поднела Влада Србије;
 16. Предлог закона о становању и одржавању зграда, који је поднела Влада Србије;
 17. Предлог закона о транспорту опасне робе, који је поднела Влада Србије;
 18. Предлог закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима, који је поднела Влада Србије;
 19. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама, који је поднела Влада Србије;
 20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Уједињених нација о Централној канцеларији Пројекта Транс-европске железнице, који је поднела Влада Србије;
 21. Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума о комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи, који је поднела Влада Србије;
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је поднела Влада Србије.
Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика Ђорђа Комленског да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 1 до 11 дневног реда, заједнички начелни претрес о тачкама 12, 13 и 14 и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 15 до 22 дневног реда седнице.

У наставку рада Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама 1 до 11 дневног реда седнице.

Другог дана рада, 13. децембра, а пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група народни посланици Милија Милетић, Бошко Обрадовић, Мариника Тепић, др Предраг Јеленковић, мр Александра Јерков, Милош Бошковић, проф. др Војислав Шешељ, Марјана Мараш, Жарко Мићин и Мирослав Алексић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је рад заједничким начелним претресом о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о водама.

Предложене законе образложио је представник предлагача, министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о тачкама 12, 13. и 14. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 14. децембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 15 до 22 дневног реда.

Предложене законе образложила је представница предлагача, потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

До краја дана Народна скупштина обавила је заједнички начелнии јединствени претрес о тачкама 15 до 22 дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 15. децембра, а пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група народни посланици Зоран Радојичић, Марко Ђуришић, Енис Имамовић, Радослав Милојичић, Маријан Ристичевић, Ненад Божић, Немања Шаровић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У току дана, Народна скупштина је водила и обавила претрес у појединостима o Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о водама.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о тачкама од 1. до 14. као и претрес о тачкама од 20. до 22. дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је петак, 16. децембар са почетком у 11 часова, као Дан за гласање о тачкама од 1. до 14. и тачкама од 20. до 22. дневног реда седнице.

Дан за гласање о тачкама од 1. до 14. и тачкама од 20. до 22. дневног реда

У Дану за гласање, народни посланици усвојили су јавним електронским системом гласања Предлог кандидата за судије Уставног суда Републике Србије, који је поднео председник Републике. Изабране судије су: Снежана Марковић, проф. др Милан Шкулић, Мирослав Николић и др Јован Ћирић. У име Народне скупштине и у своје име, председница Народне скупштине честитала је судијама Уставног суда и пожелела им пуно успеха у њиховом раду. Народна скупштина утврдила је и Листу кандидата за судије Уставног суда које именује председник Републике.

Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика и Предлог одлуке о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова; Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију; Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Београду; Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу и Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници.

Народни посланици усвојили су већином гласова и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

У наставку Дана за гласање, Народна скупштина је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју; Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама.

Народни посланици усвојили су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Уједињених нација о Централној канцеларији Пројекта Транс-европске железнице; Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума о комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша.

Резултати гласања:

1. Предлог кандидата за судије Уставног суда Републике Србије

2. Предлог за утврђивање Листе кандидата за судије Уставног суда које именује председник Републике

3. Предлог одлуке о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова

4. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

5. Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног суда у Београду

6. Предлог одлуке о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу

7. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници

8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

9. Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, у целини

10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, у целини

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, у целини

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама, у целини

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Уједињених нација о Централној канцеларији Пројекта Транс-европске железнице

21. Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума о комерцијалним правима у ванредном ваздушном авио-превозу у Европи

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

Шестог дана рада, 20. децембра 2016. године, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Милија Милетић, Олена Папуга, Срђан Ного, др Иван Бауер, Гордана Чомић, Саша Радуловић и мр Иван Манојловић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о управљању аеродромима.

У наставку рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о становању и одржавању зграда.

Седмог дана рада, 21. децембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о становању и одржавању зграда.

У наставка рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о тачки 16 дневног реда седнице.

У току дана, Народна скупштина обавила је и претрес о појединостима о тачкама 17, 18 и 19 дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о тачкама 16, 17, 18 и 19 дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је четвртак, 22. децембар са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама 15 до 19 дневног реда седнице.

Дан за гласање тачкама од 15. до 19. дневног реда

У дану за гласање, 22. децембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о управљању аеродромима, Предлог закона о становању и одржавању зграда, Предлог закона о транспорту опасне робе, Предлог закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама.

Резултати гласања:

15. Предлог закона о управљању аеродромима, у целини

16. Предлог закона о становању и одржавању зграда, у целини

17. Предлог закона о транспорту опасне робе, у целини

18. Предлог закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима, у целини

19. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавно - приватном партнерству и концесијама, у целини

У Дану за гласање Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години.


Видео (31)

Понедељак, 12. децембар 2016. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (I)

Понедељак, 12. децембар 2016. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (II)

Понедељак, 12. децембар 2016. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (III)

Понедељак, 12. децембар 2016. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (IV)

Уторак, 13. децембар 2016. | наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.12.2016. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 26


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3