3. децембар 2013. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

3. децембар 2013. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Уторак, 3. децембар 2013.

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић сазвао је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за уторак 3. децембар 2013. године, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада,
2. Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада,
5. Предлог закона о изменама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада,
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада,
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, који је поднела Влада,
11. Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, који је поднела Влада,
12. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину, који је поднела Влада,

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину, који је поднела Влада,
14. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину, који је поднела Влада,

15. Предлог резолуције о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији, који је поднела група од 13 народних посланика,
16. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције, који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине,
17. Одлучивање о предлогу за доношење аутентичног тумачења одредбе члана 7. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, који је поднео народни посланик Зоран Бабић,
18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије,
19. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка,
20. Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, одлучила да обави заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 11. предложеног дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 12, 13. и 14. предложеног дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 16. и 17. предложеног дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 18,19. и 20. предложеног дневног реда.
На почетку рада, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, представнике и чланове Националне организације особа са инвалидитетом, који су пратили рад са галерије Велике сале и подсетио да је 3. децембар Међународни дан особа са инвалидитетом.
Пре утврђивања дневног реда, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Гордана Чомић, Захарије Трнавчевић, Зоран Остојић, Милица Војић Марковић, Радмила Геров, Сузана Грубјешић, Саша Дујовић и Марија Обрадовић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У преподневном делу седнице, а поводом заједничког начелног претреса о тачкама од 1. до 11. предложеног дневног реда, народним посланицима обратио се министар финансија Лазар Крстић.
Сагласно члану 101. став 1. Пословника Народне скупштине, због одржавања Осме посебне седнице Народне скупштине у 2013. години, прекинута је Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

По окончању Осме посебне седнице, настављен је рад заједничким начелним претресом о предлозима закона по тачкама од 1. до 11. предложеног дневног реда.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 11. предложеног дневног реда.

Другог дана рада, 4. децембра, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1. до 11. предложеног дневног реда.

Трећег дана рада, 6. децембра, Народна скупштина је започелаи до краја дана закључила претрес у појединостима о тачкама од 1. до 11. дневног реда седнице.

Председавајући седници, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић позвао је народне посланике да минутом ћутања одају почаст истакнутом борцу за људска права Нелсону Мандели.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и поједностима о првих 11 тачака дневног реда седнице, председавајући седници, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић подсетио је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.

Сагласно тој одредби, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић одредио је петак, 6. децембар 2013. године, у 22.07 часова, као Дан за гласање о првих 11 тачака дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлогу закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлогу закона о изменама Закона о порезу на додату вредност, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлогу закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлогу закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и Предлогу закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 6. децембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору и Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

Народна скупштина је на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава на дневни ред Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине уврстила Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у целини

2. Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, у целини

5. Предлог закона о изменама Закона о порезу на додату вредност, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, у целини

9. Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, у целини

10. Предлог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, у целини

11. Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, у целини


Четвртог дана рада, 9. децембра, Народна скупштина почела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 12, 13. и 14. дневног реда.

Председник Владе Републике Србије Ивица Дачић, министар финансија Лазар Крстић и министар привреде Саша Радуловић обратили су се народним посланицима на почетку претреса о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину, као и о Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину и Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 12, 13. и 14. дневног реда.

Петог дана рада, 10. децембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Риза Халими, Емир Елфић, Сања Јефић Бранковић, Олена Папуга, Олгица Батић, Невен Цветићанин, Кенан Хајдаревић, Зоран Остојић, Ана Новковић, Слободан Самарџић, Бојана Ђорђевић, Тамара Трипић и Љубиша Стојмировић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина водила је и до краја рада закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона и предлозима одлука из тачака 12, 13. и 14. дневног реда седнице.

Шестог дана рада, 12. децембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Мирко Чикириз, Јудита Поповић, Зоран Остојић, Марко Милутиновић, Александар Сенић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина је започела и до краја дана водила претрес у појединостима о 12. тачки дневног реда – Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2014. годину.

Седмог дана рада, 13. децембра, Народна скупштина је наставила и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2014. годину.
Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и поједностима о 12, 13. и 14. тачки дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић подсетио је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.
Сагласно тој одредби, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић одредио је петак, 13. децембар 2013. године, у 17.00 часова, као Дан за гласање о 12, 13. и 14. тачки дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, односно о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину, Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину и Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 13. децембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова свих народних посланика Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину.
Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину.
Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину.

Резултати гласања:

12. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, у целини

12.1. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину

12.2. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину

12.3. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину

12.4. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину

14. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину

Осмог дана рада, 16. децембра, Народна скупштина водила је и закључила јединствени претрес о 15. тачки дневног реда - Предлогу резолуције о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији. У име предлагача, Предлог резолуције образложила је народни посланик Наташа Вучковић.
У наставку седнице, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о тачкама 16. и 17. дневног реда - Предлогу аутентичног тумачења одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције, који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине и Одлучивање о предлогу за доношење аутентичног тумачења одредбе члана 7. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, који је поднео народни посланик Зоран Бабић
Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама 18,19. и 20. дневног реда - Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије, Предлогу одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић.
Народна скупштина обавила је и закључила јединствени претрес о тачки 21. дневног реда - Предлогу одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије и јединствени претрес о тачки 22. дневног реда - Предлогу одлуке о престанку функције јавним тужиоцима у основним јавним тужилаштвима, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, с предлогом да се размотри по хитном поступку.
Пошто је Народна скупштина обавила претрес о тачкама 15,16,17,18,19,20, 21. и 22. дневног реда дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић одредио је понедељак, 16. децембар 2013. године, у 18.14 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, осим о тачкама од 1. до 14. о којима се Народна скупштина раније изјаснила.


Дан за гласање

У Дану за гласање, 16. децембра, Народна скупштина усвојила је са 158 гласова народних посланика Предлог резолуције о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији.
Већином гласова свих народних посланика, Народна скупштина усвојила је Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције.
Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.
Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије и Предлог одлуке о престанку функције јавним тужиоцима у основним јавним тужилаштвима.

У дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су током Шесте седнице Другог редовног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Резултати гласања:

15. Предлог резолуције о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији, у целини

16. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције

17. Одлучивање о предлогу за доношење аутентичног тумачења одредбе члана 7. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције

18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

19. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДС)

20. Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

21. Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије

22. Предлог одлуке о престанку функције јавним тужиоцима у основним јавним тужилаштвима

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић закључио је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
недеља, 23. фебруар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја