26. мај 2014. Четврта  седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

26. мај 2014. Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Понедељак, 26. мај 2014.

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за понедељак, 26. мај 2014. године, са почетком у 10.00 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом од 1.000.000.000 америчких долара, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање – I фаза, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора ''Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А'' између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, који је поднела Влада;

11. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Демократска странка;

12. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, прихватила предлог народне посланице др Дијане Вукомановић да се обави заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда, заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 3, 4. и 5. дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 6, 7, 8, 9. и 10. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Предложене законе, образложио је у име предлагача, министар финансија Лазар Крстић.

До краја рада, Народна скупштина је закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1. и 2. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 27. маја, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 3, 4. и 5. дневног реда.

Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Александар Југовић, Новица Тончев, Дубравка Филиповски, Велинка Тошић, Иван Карић и Борислав Стефановић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У преподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом од 1.000.000.000 америчких долар; Предлогу закона о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање – I фаза и Предлогу закона о потврђивању Финансијског уговора ''Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А'' између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, које је, у име предлагача, представио министар финансија Лазар Крстић.
До краја дана Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 3, 4. и 5. дневног реда.

Трећег дана рада, 28. маја, Народна скупштина започела је и у преподневном делу седнице закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 6, 7, 8, 9. и 10. дневног реда седнице.

Предложене законе образложила је, у име предлагача, министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

До краја рада, Народна скупштина је започела и до краја рада водила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић обавестила је да ће у четвртак, 29. маја 2014. године, са почетком у 16.00 часова, бити одржана Трећа посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић обавестила је и да ће у четвртак, 29. маја 2014. године, са почетком у 16.30 часова, бити одржан институт посланичких питања.

Четвртог дана рада, 30. маја, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

У току седнице народни посланици су, у складу са чланом 168. став 3. и 4. Пословника Народне скупштине, по хитном поступку у дневни ред седнице уврстили следеће тачке:
Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група Нова Србија;
Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

Пошто је Народна скупштина обавила јединствени претрес о свим предлозима Одлука о изменама Одлука о избору чланова и заменика одбора народне скупштине, као и расправу o свим тачкaма дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је петак, 30. мај 2014. године, са почетком у 12.07 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 30. маја, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада и Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада, а за који је утврђено да постоје нарочито оправдани разлози да ступи на снагу раније од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Народна скупштина је усвојила и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом од 1.000.000.000 америчких долара, који је поднела Влада; Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање – I фаза, који је поднела Влада; Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора ''Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А'' између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије, који је поднела Влада; Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је поднела Влада, као и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада.

У дану за гласање Народна скупштина је усвојила и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама, који је поднела Влада; Предлог закона о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, који је поднела Влада и Предлог закона о потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, који је поднела Влада.

Народна скупштина је такође усвојила и Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Демократска странка и Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине. Усвојен је и Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Нова Србија, и Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, коју је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника, на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, у целини

3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски Емирати) као зајмодавца у вези са зајмом од 1.000.000.000 америчких долара

4. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање – I фаза

5. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора ''Апекс зајам за мала и средња предузећа и друге приоритете III/А'' између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља

7. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Лаос о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Црне Горе о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама

9. Предлог закона о потврђивању Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије

10. Предлог закона о потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

11. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДС)

12. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ЛСВ)

13. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (НС)

14. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Четврту седницу Првог редовног заседања Народне скупштине у 2014. години.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
петак, 4. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја