24. новембар 2020. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

24. новембар 2020. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Уторак, 24. новембар 2020.

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години, за уторак, 24. новембар, са почетком у 10.00 часова.


Народни посланици минутом ћутања одали су почаст упокојеном патријарху Српске православне цркве, Његовој светости господину Иринеју.

Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Милићевић, Мирсад Хоџић, Драган Марковић, Небојша Бакарец, Ђуро Перић и Самира Ћосовић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској служби, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетскa ефикасност у зградама централне власти, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II“, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, који је поднела Влада;
 13. Предлог одлуке о престанку функције члана Фискалног савета, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 14. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС);
 15. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС);
 16. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Јединствена Србија;
 17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СПАС;
 18. Предлог одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднео председник Народне скупштине;
 19. Предлог одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине и
 20. Предлог одлуке о избору Повереника за заштиту равноправности, који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 5, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 6. до 12. и заједнички јединствени претрес о тачкама од 13. до 19. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 5. дневног реда, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлогу закона о изменама и допуни Царинског закона и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о царинској служби, које је поднела Влада.

Предложене закона народним посланицима образложио је представник предлагача, министар финансија Синиша Мали.

У току дана, Народна скупштина констатовала је престанак мандата народним посланицима Марији Лековић, Александру Шапићу и Александри Чамагић, пре истека времена на који су бирани, даном подношења оставке.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни претрес о тачкама од 1. до 5. дневног реда седница.

Другог дана рада, 25. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 6. до 12. дневног реда седнице.

Предложене законе народним посланицима образложио је представник предлагача, министар финансија Синиша Мали.

Током седнице, Народна скупштина је на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно – буџетска и мандатно –имунитетска питања и сходно члану 27. став 5. Закона о избору народних посланика констатовала потврђивање мандата народним посланицима Марини Мирковић, Мини Китановић и Николи Кожовићу, изабраних са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА СРБИЈУ. Заклетву је положио и народни посланик Драгомир Карић, коме је мандат потврђен на конститутивној седници Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19, Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетскa ефикасност у зградама централне власти, Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V“, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II“, Предлогу закона о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, које је поднела Влада.

Трећег дана рада, 26. новембра, а пре преласка на дневни ред председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Шаип Кембери, Ђорђе Милићевић и Јанко Лангура затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о тачкама од 13. до 19. дневног реда седнице.

Током седнице Народна скупштина завршила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о престанку функције члана Фискалног савета, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), Предлогу Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Јединствена Србија, Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група СПАС, Предлог одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднео председник Народне скупштине и Предлогу одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине.

Након претреса о тачкама од 13. до 19. дневног реда седнице, народни посланици водили су и закључили јединствени претрес о Предлогу одлуке о избору Повереника за заштиту равноправности, који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство, а за чији је избор предложена Бранкица Јанковић.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић одредио је 26. новембар, са почетком у 19.05 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је свe тачкe дневног реда седнице.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, у целини

4. Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској служби, у целини

6. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат "Хитан одговор Републике Србије на COVID-19") између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

7. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19

8. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетскa ефикасност у зградама централне власти

9. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода

10. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни ("KfW") и Републике Србије ("Зајмопримац") коју представља министар финансија за пројекат "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V"

11. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни ("KfW") и Републике Србије ("Зајмопримац") коју представља министар финансија за пројекат "Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II"

12. Предлог закона о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ

13. Предлог одлуке о престанку функције члана Фискалног савета

14. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

15. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

16. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ЈС)

17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПАС)

18. Предлог одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

19. Предлог одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

20. Предлог одлуке о избору Повереника за заштиту равноправности

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.

Видео (5)

Уторак, 24. новембар 2020. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.11.2020. (I)

Уторак, 24. новембар 2020. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.11.2020. (II)

Уторак, 24. новембар 2020. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.11.2020. (III)

Среда, 25. новембар 2020. | наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 25.11.2020.(I)

Среда, 25. новембар 2020. | наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 25.11.2020.(II)Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
петак, 22. јануар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја