21. октобар 2014.Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

21. октобар 2014.Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Уторак, 21. октобар 2014.

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години за уторак, 21. октобар 2014. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Олгица Батић, Риза Халими, др Муамер Бачевац, др Јанко Веселиновић, мр Злата Ђерић, мр Александра Јерков и Зоран Бабић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је утврдила следећи дневни ред:

1.Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, који је поднела Влада;

2.Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, који је поднела Влада;

3.Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, који је поднела Влада;

4.Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа ''Трансбалкански коридор – прва фаза'', који је поднела Влада;

5.Предлог за именовање заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Јана Љубичић, генерални секретар Народне скупштине и

6.Извештај о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, који је поднео Заштитник грађана, са предлозима закључака Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправуи Одбора за права детета од 20. октобра 2014. године.

Народна скупштина је прихватила предлог народног посланика проф. др Владимира Маринковића да се обави заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4.дневног реда седнице.

У преподневном делу рада, Народна скупштина је започела заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и Предлогу закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа ''Трансбалкански коридор – прва фаза''.

Предложене законе из тачака 1, 2. и 3. образложио је, у име предлагача, министар привреде Жељко Сертић, а предлог закона из тачке 4. дневног реда представио је, у име предлагача, министар рударства и енергетике Александар Антић.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда.

Другог дана рада, 22. октобра, Народна скупштина започела је и закључила јединствени претресПредлога за именовање заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Јана Љубичић, генерални секретар Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина започела је и закључила претрес Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, који је поднео Заштитник грађана, са предлозима закључака Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправуи Одбора за права детета од 20. октобра 2014. године.

Трећег дана рада, 23. октобра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланициЕнис Имамовић, Олгица Батић, Нада Лазић, Драган Јовановић, Марко Ђуришић, Балша Божовић и Милован Дрецун затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је у преподневном делу радазапочела претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију.

Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата пре истека времена на које је изабран, народном посланику Драгану Ђиласу, даном подношења оставке.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију.

Народна скупштина је започела и закључила претрес у појединостима о 2. тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.

До краја рада Народна скупштина обавила је и претрес у појединостима о 3. и 4. тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима и Предлогу закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа ''Трансбалкански коридор – прва фаза''.

Пошто је Народна скупштина завршила расправуо свим тачкама дневног реда, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је четвртак, 23. октобар 2014. године, са почетком у 16.50 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 23. октобра, Народна скупштина усвојила је, већином гласова народних посланикаПредлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа ''Трансбалкански коридор – прва фаза''.

Већином гласова народних посланика, Народна скупштина је именовала Бранка Маринковића,дипломираног правника из Београда, за заменика генералног секретара Народне скупштине.

Народна скупштина је, већином гласова, усвојила и Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправуи Одбора за права детета од 20. октобра 2014. године поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, који је поднео Заштитник грађана.

Народна скупштина је у Дану за гласање одлучивала о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, у целини

4. Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа "Трансбалкански коридор – прва фаза", у целини

5. Предлог за именовање заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије

6. Извештај о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, који је поднео Заштитник грађана, са предлозима закључака Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Одбора за права детета

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1