31. октобар 2013. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

31. октобар 2013. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Четвртак, 31. октобар 2013.

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години

Председник Народне скупштине Републике Србије др Небојша Стефановић сазвао је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, за четвртак, 31. октобар 2013. године, са почетком у 13 часова.
Седница је почела у 14.25 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, који је поднела Влада,
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, који је поднела Влада,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, који је поднела Влада,
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, који је поднела Влада
5. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је поднела група од 65 народних посланика Посланичке групе Српска напредна странка,
6. Предлог закона о детективској делатности, који је поднела Влада,
7. Предлог закона о приватном обезбеђењу, који је поднела Влада,
8. Предлог закона о робним резервама, који је поднела Влада,
9. Предлог закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, који је поднела Влада,
10. Предлог закона о безбедности и интероперабилности железнице, који је поднела Влада,
11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима, који је поднела Влада,
12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, који је поднела Влада,
13. Предлог закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, који је поднео народни посланик др Небојша Стефановић,
14. Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима, који је поднела Влада,
15. Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима, који је поднела Влада,
16. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије o правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, који је поднела Влада,
17. Предлог закона о потврђивању Четвртог додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији, који је поднела Влада,
18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993. године допуњеног Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама и продужењу важења потписаног Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 27. марта 1996. године, Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 26. априла 1996. године, као и Споразумoм о трећој измени Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 25. јуна 2003. између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије, Републике Мађарске, Републике Словеније, Чешке Републике, Краљевине Шведске, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Републике Пољске, потписаног 25. јуна 2003. године на Родосу, који је поднела Влада,
19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит, који је поднела Влада,
20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о полицијској сарадњи, који је поднела Влада,
21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак и боравак незаконит, који је поднела Влада,

22. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац – Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export – Import банке, као Зајмодавца, који је поднела Влада,
23. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, који је поднела Влада,
24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, који је поднела Влада,
25. Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који је поднела Влада,
26. Предлог закона о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN), који је поднела Влада,
27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације o сарадњи у области железничког саобраћаја, који је поднела Влада,
28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја, који је поднела Влада,
29. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Аустралије, који је поднела Влада,

30. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари, који је поднела Влада,
31. Предлог одлуке о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине,
32. Предлог да Народна скупштина донесе одлуку којом констатује да су се стекли услови за престанак функције заменика Заштитника грађана, који је поднео Заштитник грађана,
33. Предлог одлуке о избору заменика Заштитника грађана, који је поднео Заштитник грађана,
34. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине,
35. Предлог одлуке о избору члана Националног просветног савета, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине,
36. Листа кандидата за избор једног члана Националног просветног савета из реда Српске православне цркве, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине,
37. Предлог одлуке о избору два члана Националног савета за високо образовање, који је поднео Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине,
38. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине др Небојша Стефановић,
39. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије,
40. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка Србије – Војислав Коштуница,
41. Предлог закона о изменама и допунама закона о државној управи, који је поднела Влада,
42. Предлог закона о изменама и допунама закона о државним службеницима, који је поднела Влада.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1, 2, 3. и 4. предложеног дневног реда, заједнички начелни и једниствени претрес о тачкама 5, 41, 42, 14, 15, 16. и 17. предложеног дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 6, 7, 18, 19, 20 и 21. предложеног дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 8, 9, 24, и 25. предложеног дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. и 30. предложеног дневног реда, заједнички јединствени претрес о тачкама 22 и 23. предложеног дневног реда и заједнички јединствени претрес о тачкама 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. и 40. предложеног дневног реда.
Председник Народне скупштине др Небојша Стефановић поздравио је, у име народних посланика и у своје име, групу педагога Српске гимназије у Будимпешти.

Након утврђивања дневног реда, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Снежана Стојановић Плавшић, Бојан Ђурић, Милош Алигрудић, Небојша Зеленовић и проф. др Јанко Веселиновић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Другог дана рада, 4. новембра, Народна скупштина наставила је заједники начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда. Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић, поред представника предлагача, министра правде и државне управе Николе Селаковића, позвао је да седници присуствују и: државни секретари у Министарству правде и државне управе, др Данило Николић и Неђо Јовановић; помоћник министра правде и државне управе Љиљана Благојевић; шеф Одсека у Министарству правде и државне управе Јован Ћосић и виши саветник у Министарству правде и државне управе Златко Петровић.

На почетку расправе у начелу, министар правде и државне управе Никола Селаковић дао је уводне напомене у вези са Предлогом закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Предлогом закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлогом закона о изменама и допунама Закона о судијама и Предлогом закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву.

До краја рада, Народна скупштина водила је расправу у начелу о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда.

Трећег дана рада, 5. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Александар Југовић, Мирослав Маркићевић, Славица Савељић, Петар Петковић, Весна Јовицки, Бојан Ђурић, Срђан Миливојевић, Драган Шормаз и Небојша Зеленовић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Народна скупштина наставила је и до краја дана водила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда седнице.
Председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Весна Ковач, поздравила је у име народних посланика и у своје име, ученике Средње школе за економију, право и администрацију који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

Четвртог дана рада, 6. новембра, Народна скупштина је наставила и закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда седнице.

Петог дана рада, 7. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Мирко Чикириз, Ранка Савић, Бранислав Митровић, Санда Рашковић Ивић, Миодраг Линта и Иван Јовановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 5, 14, 15, 16. и 17. дневног реда седнице. Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић обавестио је народне посланике да је Влада, писаним путем, повукла из процедуре Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи и Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је поднела група од 65 народних Посланика посланичке групе Српска напредна странка, образложио је у име предлагача Зоран Бабић, председник Посланичке групе.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 5, 14, 15, 16.и 17. дневног реда седнице.

Шестог дана рада, 8. новембра Народна скупштина водила je заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 6, 7, 18, 19, 20 и 21. дневниог реда.
На почетку расправе у начелу, представник предлагача ,премијер Србије и министар унутрашњих послова, Ивица Дачић, дао је уводне напомене у вези са предлозима закона.
До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 6, 7, 18, 19, 20 и 21. дневниог реда.

Седмог дана, 12. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Синиша Лазић, Бојана Божанић, Жика Гојковић, Јудита Поповић, Срђан Драгојевић и Момир Стојановић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Народна скупштина је, у преподневном делу рада, започела заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 8, 9, 24. и 25. предложеног дневног реда, односно о Предлогу закона о робним резервама, Предлогу закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, Предлогу закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине.
Предлог закона о робним резервама образложили су, у име предлагача, потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић и министар енергетике, развоја и заштите животне средине проф. др Зорана Михајловић.
Предлоге закона из тачака 9. и 24. представила је министар енергетике, развоја и заштите животне средине проф. др Зорана Михајловић, док је уводне напомене о предлогу закона из тачке 25. дао министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић.
До краја рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 8, 9, 24. и 25. дневног реда седнице.

Осмог дана рада, 13. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. и 30. дневног реда седнице.

Предлоге закона образложио је министар саобраћаја Александар Антић.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29. и 30. дневног реда седнице.

Деветог дана рада, 14. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Енис Имамовић, Весна Милекић, Радмила Геров, Небојша Зеленовић, Сузана Грубјешић, Петар Петковић, Мирко Чикириз, Ивана Динић, Горица Мојовић и Драган Шормаз затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, који је поднео народни посланик др Небојша Стефановић.

Десетог дана рада, 15. новембра, Народна скупштина започела је и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама 22 и 23. дневног реда седнице.
Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац – Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export – Import банке, као Зајмодавца и Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, образложио је министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић.
У наставку рада, Народна скупштина је започела и закључила и заједнички јединствени претрес о тачкама 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. и 40. дневног реда.

Једанаестог дана рада, 18. новембра, Народна скупштина започела је и до краја рада водила претрес у појединостима 1. тачке дневног реда - Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Дванаестог дана рада, 19. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Арпад Фремонд, Зоран Остојић, Олгица Батић, Сузана Грубјешић, Милица Војић Марковић, Срђан Драгојевић, Срђан Миливојевић и Катарина Ракић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је и до краја рада закључила претрес у појединостимао Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о судијама и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине проф. др Жарко Кораћ, подсетио је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.

Сагласно тој одредби, потпредседник Народне скупштине проф. др Жарко Кораћ одредио је среду, 20. новембар 2013. године, у 10 часова, као Дан за гласање о прве четири тачке дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о судијама и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 20. новембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву.
Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о прве четири тачке дневног реда, настављена је Четврта седница Другог редовног заседања расправом у појединостима о петој тачки дневног реда.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву, у целини

До краја дана, Народна скупштина je водила и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Кривичног законика.

Четрнаестог дана рада, 21. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Мирко Чикириз, Зоран Остојић, Славица Савић, Радмила Геров, Мирослав Маркићевић, др Никола Јовановић, Душица Морчев, Саша Дујовић, др Јанко Веселиновић и др Љубиша Стојмировић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о детективској делатности и Предлогу закона о приватном обезбеђењу.

Петнаестог дана рада, 22. новембра, Народна скупштина започела је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о робним резервама и Предлогу закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању.
У поподневном делу рада, Народна скупштина је започела и закључила и претрес у појединостима о Предлогу закона о безбедности и интероперабилности железнице, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби.

Шеснаестог дана рада, 26. новембра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Јелена Травар Миљевић, Кенан Хајдаревић, Јанко Веселиновић, Мирко Чикириз и Милан Лапчевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У наставку рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о 13. тачки дневног реда, односно о Предлогу закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља.
Пошто је Народна скупштина закључила претрес o свим тачкaма дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић, одредио је уторак, 26. новембра 2013. године, са почетком у 14.00 часова као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години, изузев о тачкама 1, 2, 3. и 4. о којима је Народна скупштина гласала 20. новембра 2013. године.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 26. новембра, Народна скупштина усвојила је, већином гласова народних посланика, Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, Предлог закона о детективској делатности, Предлог закона о приватном обезбеђењу, Предлог закона о робним резервама и Предлог закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању.
Већином гласова народних посланика усвојени су и Предлог закона о безбедности и интероперабилности железнице, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби и Предлог закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља.
У Дану за гласање, већином гласова усвојени су Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије o правној помоћи у грађанским и кривичним стварима и Предлог закона о потврђивању Четвртог додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији.
Народна скупштина је, већином гласова, усвојила и Предлог закона о потврђивању Споразума између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993. године допуњеног Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама и продужењу важења потписаног Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 27. марта 1996. године, Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 26. априла 1996. године, као и Споразумoм о трећој измени Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 25. јуна 2003. између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије, Републике Мађарске, Републике Словеније, Чешке Републике, Краљевине Шведске, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Републике Пољске, потписаног 25. јуна 2003. године на Родосу.
Народна скупштина такође је усвојила Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о полицијској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак и боравак незаконит, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац – Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export – Import банке, као Зајмодавца и Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.
Народна скупштина је, у Дану за гласање, усвојила Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, Предлог закона о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN), Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације o сарадњи у области железничког саобраћаја, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја, Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Аустралије и Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари.
Народни посланици су већином гласова усвојили Предлог одлуке о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу, Предлог да Народна скупштина донесе одлуку којом констатује да су се стекли услови за престанак функције заменика Заштитника грађана, Предлог одлуке о избору заменика Заштитника грађана, Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета и Предлог одлуке о избору члана Националног просветног савета,
Народна скупштина је већином гласова народних посланика изабрала др Владимир Вукашиновића за члана Националног просветног савета из редова Српске православне цркве. У Дану за гласање народни посланици су већином гласова усвојили и Предлог одлуке о избору два члана Националног савета за високо образовање.
Већином гласова народних посланика, Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка Србије – Војислав Коштуница.
У дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су током Четврте седнице Другог редовног заседања указивали народни посланици и одлучила да ни у једном случају Пословник није повређен.

Резултати гласања:

5. Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика, у целини

6. Предлог закона о детективској делатности, у целини

7. Предлог закона о приватном обезбеђењу, у целини

8. Предлог закона о робним резервама, у целини

9. Предлог закона о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, у целини

10. Предлог закона о безбедности и интероперабилности железнице, у целини

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима, у целини

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, у целини

13. Предлог закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља, у целини

14. Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима

15. Предлог закона о измени Закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима

16. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије o правној помоћи у грађанским и кривичним стварима

17. Предлог закона о потврђивању Четвртог додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993. године допуњеног Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама и продужењу важења потписаног Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 27. марта 1996. године, Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 26. априла 1996. године, као и Споразумoм о трећој измени Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 25. јуна 2003. између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије, Републике Мађарске, Републике Словеније, Чешке Републике, Краљевине Шведске, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Републике Пољске, потписаног 25. јуна 2003. године на Родосу

19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о полицијској сарадњи

21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак и боравак незаконит

22. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац – Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export – Import банке, као Зајмодавца

23. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи

25. Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

26. Предлог закона о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN)

27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације o сарадњи у области железничког саобраћаја

28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја

29. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Аустралије

30. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари

31. Предлог одлуке о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу

32. Предлог да Народна скупштина донесе одлуку којом констатује да су се стекли услови за престанак функције заменика Заштитника грађана

33. Предлог одлуке о избору заменика Заштитника грађана

34. Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног савета

35. Предлог одлуке о избору члана Националног просветног савета

36. Листа кандидата за избор једног члана Националног просветног савета из реда Српске православне цркве

37. Предлог одлуке о избору два члана Националног савета за високо образовање

38. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

39. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СДПС)

40. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДСС)

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине др Небојша Стефановић закључио је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

Видео (1)

Четвртак, 31. октобар 2013. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 31.10.2013.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
среда, 12. август
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја