4. јун 2014. Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

4. јун 2014. Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Среда, 4. јун 2014.

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Четврту посебну седницу Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за среду, 4. јун 2014. године, са почетком у 10 часова.


Председница Народне скупштина утврдила је за ову седницу следећи дневни ред:

1. Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину, који је поднео Повереник за заштиту равноправности, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова;

2. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину, који је поднео Заштитник грађана, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;

3. Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину, који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;

4. Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, који је поднела Агенција за борбу против корупције, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;

5. Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину, који је поднела Државна ревизорска институција, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;

6. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, прихватила предлог народног посланика проф. др Владимира Маринковића да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама 1, 2. и 3. дневног реда, и заједнички јединствени претрес о тачкама 4. и 5. дневног реда седнице.

На предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, Народна скупштина је констатовала престанак мандата пре истека времена на које је изабран, народном посланику Миодрагу Ракићу, даном наступања смрти.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић поздравила је у име народних посланика и у своје име, шефа политичке секције при Делегацији Европске уније у Републици Србији Луку Бјанконија, заменицу шефа Мисије Савета Европе у Србији Надју Ћук и представнике Мисије ОЕБС у Србији Милоша Буље, Дјел Масон и Јелену Јокановић, који су пратили део седнице са галерије велике сале.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о Редовном годишњем извештају Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова; Редовном годишњем извештају Заштитника грађана за 2013. годину, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Извештају о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

Представници предлагача извештаја, Повереница за заштиту равноправности др Невена Петрушић, Заштитник грађана Саша Јанковић и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић образложили су извештаје народним посланицима.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о тачкама 1, 2. и 3. дневног реда седнице.

Другог дана рада, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група народни посланици Енис Имамовић, Александар Чотрић, Мирослав Маркићевић и др Благоје Брадић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, извинила се, у име Народне скупштине, и у своје име, повереницима и грађанима Србије због грубог превида председавања седницом Народне скупштине претходног дана чиме је онемогућено да се повереници у завршној речи обрате Народној скупштини, иако су, по Пословнику Народне скупштине, имали право на то.

Народна скупштина је наставила и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака 1, 2. и 3. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина је започела заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака 4. и 5. дневног реда седнице, односно о Извештају о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и о Извештају о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

У име предлагача, извештаје су, народним посланицима, представили директорка Агенције за борбу против корупције Татјана Бабић и председник Државне ревизорске институције Драгослав Сретеновић.

Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народном посланику Слободану Хомену изабраном са Изборне листе „БОРИС ТАДИЋ - Нова демократска странка - Зелени, ЛСВ - Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за Војводину, Демократска левица Рома“.

Новоизабрани посланик је затим положио заклетву.

До краја рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака 4. и 5. дневног реда седнице.

Народна скупштина обавила је и јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије.

Пошто је Народна скупштина завршила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, одредила је четвртак, 5. јун 2014. године, са почетком у 16.08 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 5. јуна, Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, усвојила Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 30. маја 2014. године, поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштитуравноправности за 2013. годину.

Народна скупштина је, већином гласова, усвојила и Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 30. маја 2014. године и Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 2. јуна 2014. године, поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину.

Већином гласова народних посланика усвојени су Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 30. маја 2014. године и Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 2. јуна 2014. године, поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину.

У Дану за гласање, већином гласова народних посланика усвојени су Предлог закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 2. јуна 2014. године, поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење.

Народна скупштина је, већином гласова свих народних посланика, усвојила Предлог закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину.

Већином гласова народних посланика усвојен је и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалистичка партија Србије.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током Четврте посебне седнице Народне скупштине и одлучила да је, поводом указивања народног посланика Марка Ђуришића на повреду члана 96. Пословника Народне скупштине, наведени члан Пословника повређен.

Резултати гласања:

1. Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину

2.1. Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину

2.2. Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину

3.1. Предлог закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину

3.2. Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину

4.1. Предлог закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

4.2. Предлог закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

5. Предлог закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину

6. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

7. Повреда Пословника поводом указивања народног посланика Марка Ђуришића на повреду члана 96. Пословника Народне скупштине

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Четврту посебну седницу Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
петак, 4. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја