19. фебруар 2019. Учесници састанака о енергетској ефикасности у Бриселу

19. фебруар 2019. Учесници састанака о енергетској ефикасности у Бриселу

Четвртак, 21. фебруар 2019.

Учешће делегације Народне скупштине на састанцима о енергетској ефикасности

Делегација Народне скупштине учествовала је 19. фебруара на Првом редовном годишњем састанку Парламентарног пленума Енергетске заједнице и чланова Одбора Европског парламента за индустрију, истраживање и енергетику, и на Трећем парламентарном форуму Југоисточне Европе о енергетској ефикасности и клими. Оба састанка су одржана у Бриселу. У делегацији су учествовали народни посланици Снежана Р. Петровић и Жарко Мићин. На оба састанка су, поред делегације Народне скупштине, учествовале делегације парламената чланица Енергетске заједнице.


Првим редовним годишњим састанком Парламентарног пленума Енергетске заједнице и чланова Европског парламента копредседавали су господин Јержи Бузек, председник Одбора Европског парламента за индустрију, истраживање и енергетику и представник Парламента Молдавије. На састанку су размењена искуства о процесу усвајања прописа из области енергетске ефикасности, у светлу новог пакета прописа „Чиста енергија за све Европљане“, усвојеног у Европској унији.

На састанку је истакнуто да је улога парламентараца значајна не само у процесу доношења закона којима се подстиче енергетску ефикасност, односно штедња енергије, већ и у контроли примене прописа, посебно када су у питању реновирање зграда и поступци јавних набавки. Александар Дамјановић из Скупштине Црне Горе је поднео Нацрт изјаве о будућности енергетске ефикасности у Енергетској заједници након усвајања пакета прописа о чистој енергији у ЕУ, у којој ће бити садржана изнета мишљења. Усвајање Заједничке изјаве ће бити на дневном реду Другог састанка Парламентарног пленума Енергетске заједнице у децембру 2019. године.

Консензусом је усвојена Заједничка изјава о јачању промоције обновљивих извора енергије у Енергетској заједници, коју су поднели Горан Милевски и Хари Локвенц из Собрања Северне Македоније. На Пленуму је наглашено да је потребно да се Директива о обновљивим изворима енергије преузме у правне поретке чланица Енергетске заједнице, а да Европска комисија у буџету обезбеди финансијска средства за смањење ризика, како би се снизили трошкови капитала за инвеститоре у обновљиве изворе енергије, који су веома високи у региону Енергетске заједнице у поређењу са Европском унијом.

Састанку Трећег парламентарног форума Југоисточне Европе о енергетској ефикасности и клими су присуствовали Јоаким Гаубе, менаџер секторског фонда ГИЗ ОРФ-ЕЕ, ГИЗ Отворени регионални фонд за ЈИЕ – Енергетска ефикасност и Виолета Когалничеану, руководилац Одељења за инфраструктуру и енергетску ефикасност у Секретаријату Енергетске заједнице, која је одржала предавање под називом „Да ли енергетска ефикасност постаје гориво број 1 на Западном Балкану?“. У другом делу састанка Александар Дамјановић из Скупштине Црне горе је изложио Нацрт изјаве о будућности енергетске ефикасности у Енергетској заједници након усвајања Пакета о чистој енергији у ЕУ.

Форум је одржан у оквиру пројекта Јавни дијалог о одрживом коришћењу енергије у Југоисточној Европи који се спроводи уз подршку ГИЗ Отвореног регионалног фонда за ЈИЕ – Енергетска ефикасност.

Други састанак Парламентарног пленума Енергетске заједнице и Четврти парламентарни форум Југоисточне Европе о енергетској ефикасности и клими биће одржани у Кишњеву, у децембру 2019. године, за време председавања Молдавије Енергетској заједници.