17. јуни 2014. Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

17. јуни 2014. Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Уторак, 17. јун 2014.

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је, на захтев 205 народних посланика, Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за уторак 17. јун 2014. године, са почетком у 13 часова.


У захтеву за одржавање Трећег ванредног заседања одређен је дневни ред са 10 тачака:

1. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ''Рехабилитација и безбедност путева'', који је поднела Влада;
2. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
4. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. јуна 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Информацијом о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. септембра 2013. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
5. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
6. Извештај о раду Фискалног савета за 2013. годину, који је поднео Фискални савет Републике Србијe, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
7. Извештај о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину, са Финансијским извештајем Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину и Извештајем независног ревизора за 2013. годину, који је поднео Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
8. Предлог одлуке о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015), који је поднела Маја Гојковић, председник Народне скупштине;
9. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка (Одбор за одбрану и унутрашње послове) и
10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка (Одбор за уставна питања и законодавство).

Народна скупштина прихватила је предлог народне посланице Дубравке Филиповски да се обави заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1, 2. и 3. дневног реда, заједнички јединствени претрес о актима из тачака 4. и 5, заједнички јединствени претрес о актима из тачака 6. и 7. и заједнички јединствени претрес о актима из тачака 8, 9. и 10. дневног реда заседања.

Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Јанко Веселиновић, Олена Папуга, Дубравка Филиповски, Гордана Чомић, Александар Југовић, др Александра Томић и др Сулејман Угљанин, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је и до краја рада закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1, 2. и 3. дневног реда.

Предложене законe образложила је, у име предлагача, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др Зорана Михајловић.

Другог дана рада, 18. јуна, Народна скупштина започела је и до краја рада закључила заједнички јединствени претрес о актима из тачака 4. и 5, односно о Извештају о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. јуна 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Информацијом о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. септембра 2013. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Извештају о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Представник предлагача извештаја, председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Саша Варинац образложио је извештаје народним посланицима.
Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата пре истека времена на које је изабрана, народној посланици Сањи Туцаковић, даном подношења оставке.

Трећег дана рада, 19. јуна, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о предлозима аката из 6. и 7. тачке дневног реда седнице.
Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Мирко Чикириз, Нада Лазић, Драган Јовановић, Благоје Брадић, Александра Јерков, Звонимир Стевић и Никола Јоловић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Након што је закључен заједнички јединствени претрес о предлозима аката из 6. и 7. тачке дневног реда седнице, Народна скупштина је започела и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима аката из тачака 8, 9. и 10. тачке дневног реда седнице.
Пошто је Народна скупштина завршила са расправом по свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је четвртак, 19. јун 2014. године, са почетком у 13.30 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Трећег ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 19. јуна, Народна скупштина усвојила је, већином гласова народних посланика Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ''Рехабилитација и безбедност путева'', који је поднела Влада; Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада, као и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада.
Народна скупштина је већином гласова усвојила и Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. јуна 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Информацијом о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. септембра 2013. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Такође, усвојен је и Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава као и Извештај о раду Фискалног савета за 2013. годину, који је поднео Фискални савет Републике Србијe, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као и Извештај о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину, са Финансијским извештајем Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину и Извештајем независног ревизора за 2013. годину, који је поднео Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Народна скупштина усвојила је већином гласова Предлог одлуке о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015), који је поднела Маја Гојковић, председник Народне скупштине; Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка (Одбор за одбрану и унутрашње послове) и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка (Одбор за уставна питања и законодавство).
У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника, на које су указивали народни посланици током заседања, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке "Рехабилитација и безбедност путева"

2. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

4. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. јуна 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Информацијом о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. септембра 2013. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

5. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

6. Извештај о раду Фискалног савета за 2013. годину, који је поднео Фискални савет Републике Србијe, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

7. Извештај о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину, са Финансијским извештајем Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину и Извештајем независног ревизора за 2013. годину, који је поднео Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности а.д, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

8. Предлог одлуке о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015)

9. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)

10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Видео (2)

Уторак, 17. јун 2014. | Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години 17.06.2014.

Уторак, 17. јун 2014. | Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години 17.06.2014.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6