11. април 2018. Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

11. април 2018. Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Среда, 11. април 2018.

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години за среду, 11. април, са почетком у 10.00 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о планском систему Републике Србије, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о допунама Закона о рачуноводству, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о допуни Закона о ревизији, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о факторингу, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац - ветропарк), који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "АИК Банка" а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Bеоград по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о привременом увозу, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко - путничке станице (ТПС) Земун - фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије - Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента), који је поднела Влада;
 17. Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 18. Предлог одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 19. Предлог одлуке о организацији и раду Службе Народне скупштине, који је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине и
 20. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 19. дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 19. дневног реда седнице, које је образложио овлашћени представник предлагача, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Током седнице, председавајући седници потпредседник Народне скупштине Ђорђе Милићевић, сагласно Закону о избору народних посланика и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовао је престанак мандата пре истека времена на које је изабран, народном посланику Милошу Бошковићу, даном подношења оставке.

До краја дана Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 19. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 12. априла, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, народни посланици одали су почаст минутом ћутања преминулом народном посланику Зорану Красићу.

На почетку рада, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Вукадиновић, Нада Лазић, Мирослав Алексић, Бошко Обрадовић, Александра Чабраја, Марија Јевђић, Немања Шаровић, мр Александра Јерков, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, Маријан Ристичевић и проф. др Марко Атлагић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је, и до краја дана обавила, заједнички начелни и јединствени прeтрес о тачкама 1. до 19. дневног реда седнице, као и јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Трећег дана рада, 16. априла, Народна скупштина је започела и до краја дана водила претрес у појединостима о Предлогу закона о планском систему Републике Србије.

Током седнице, председавајући седници потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, сагласно Закону о избору народних посланика и на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовао је престанак мандата пре истека времена на које је изабран, народном посланику Зорану Красићу, даном наступања смрти.

Четвртог дана рада, 17. априла, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о планском систему Републике Србије.

На почетку рада, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Зоран Живковић, Мирослав Алексић, Славиша Ристић, Миладин Шеварлић, Олена Папуга, Ана Стевановић, Александра Јерков, Маријан Ристичевић, Мирјана Драгаш и Александар Марковић,затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

До краја дана Народна скупштина водила је претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда седнице.

Петог дана рада, 18. априла, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о планском систему Републике Србије.

У току рада, Народна скупштина је на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала потврђивање мандата народном посланику Зорану Деспотовићу, изабраном са Изборне листе Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка, који је затим положио заклетву.

До краја дана, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о овом Предлогу закона, као и о амандманима поднетим на Предлог закона o изменама и допунама Закона о девизном пословању, Предлог закона о допунама Закона о рачуноводству, као и о предлозима закона о допуни Закона о ревизији, о изменама и допунама Закона о факторингу, о изменама и допунама Закона о играма на срећу, о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, о изменама и допунама Закона о акцизама, као и о Предлогу закона о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "АИК Банка" а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Bеоград по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад.

Народна скупштина обавила је и јединствени претрес о Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, одредио је четвртак, 19. април, у 10.00 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о планском систему Републике Србије, Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, Предлог закона о допунама Закона о рачуноводству, Предлог закона о допуни Закона о ревизији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о факторингу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност и Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

Народни посланици већином гласова усвојили су и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац - ветропарк), Предлог закона о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "АИК Банка" а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Bеоград по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о привременом увозу, Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко - путничке станице (ТПС) Земун - фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије - Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента), Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције, Предлог одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности, Предлог одлуке о организацији и раду Службе Народне скупштине и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о планском систему Републике Србије, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, у целини

3. Предлог закона о допунама Закона о рачуноводству, у целини

4. Предлог закона о допуни Закона о ревизији, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о факторингу, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, у целини

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у целини

10. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац - ветропарк)

11. Предлог закона о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, "АИК Банка" а.д. Ниш и UniCredit Bank Srbija a.d. Bеоград по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, у целини

12. Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о привременом увозу

13. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

14. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко - путничке станице (ТПС) Земун - фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

15. Предлог закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре

16. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије - Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)

17. Предлог одлуке о избору Савета Државне ревизорске институције

18. Предлог одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности

19. Предлог одлуке о организацији и раду Службе Народне скупштине

20. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СДПС)

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Видео (18)

Среда, 11. април 2018. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (I)

Среда, 11. април 2018. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (II)

Среда, 11. април 2018. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (III)

Среда, 11. април 2018. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (IV)

Четвртак, 12. април 2018. | наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 12.04.2018. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 13


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
уторак, 11. август
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја