11. мај 2017. Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

11. мај 2017. Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Четвртак, 11. мај 2017.

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години за четвртак, 11. мај, са почетком у 10 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Вукадиновић, Милија Милетић, Олена Папуга, Бошко Обрадовић, Марко Ђуришић, Балша Божовић, проф. др Војислав Шешељ, Саша Радуловић и Жика Гојковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, који је поднео народни посланик др Александар Мартиновић;
 2. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора „Унапређење објеката правосудних органа Б“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 4. Предлог одлуке о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 5. Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног апелационог суда, који је поднео Одбор за пpaвocyђe, државну управу и локалну самоуправу;
 6. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, који је поднео Одбор за пpaвocyђe, државну управу и локалну самоуправу;
 7. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 8. Предлог кандидата за члана Високог савета судства, који су поднели декани правних факултета у Републици Србији, на заједничкој седници;
 9. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 10. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 11. Листа кандидата за избор тужиоца за ратне злочине, коју је поднела Влада;
 12. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву, коју је поднела Влада;
 13. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу, коју је поднела Влада;
 14. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару, који је поднела Влада;
 15. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту, који је поднела Влада;
 16. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, коју је поднела Влада;
 17. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу, коју је поднела Влада;
 18. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу, коју је поднела Влада;
 19. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови, коју је поднела Влада;
 20. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, коју је поднела Влада;
 21. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу, коју је поднела Влада;
 22. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, коју је поднела Влада;
 23. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару, који је поднела Влада;
 24. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању, који је поднела Влада;
 25. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу, који је поднела Влада;
 26. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави, који је поднела Влада;
 27. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу, који је поднела Влада;
 28. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу, који је поднела Влада;
 29. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту, који је поднела Влада;
 30. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину, који је поднела Влада;
 31. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији, који је поднела Влада;
 32. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми, који је поднела Влада;
 33. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору, који је поднела Влада;
 34. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу, који је поднела Влада;
 35. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бору, који је поднела Влада;
 36. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу, који је поднела Влада;
 37. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лозници, који је поднела Влада;
 38. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву, који је поднела Влада;
 39. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву, који је поднела Влада;
 40. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици, који је поднела Влада;
 41. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца;
 42. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15), који је поднео Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине;
 43. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска радикална странка и
 44. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председник Народне скупштине Маја Гојковић.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 42. дневног реда седнице.

У поподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 42. дневног реда седнице, које су народним посланицима образложили представници предлагача народни посланик др Александар Мартиновић, министарка правде Нела Кубуровић и председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Петар Петровић.

Другог дан рада, 12. маја, Народна скупштина наставила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 42. дневног реда седнице.

У наставку седнице, Народна скупштина разматрала је и закључила јединствени претрес о тачкама 43. и 44. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 15. маја, Народна скупштина закључила је претрес у појединостима o Предлогу закона о изменама и допунама Закона о судијама .

Након што је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2017. години, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, одредио је понедељак, 15. мај 2017. године, са почетком у 15.20 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда седнице.

Дан за гласање

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора „Унапређење објеката правосудних органа Б“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог одлуке о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета, Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног апелационог суда, Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу и Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку.

Народни посланици су већином гласова изабрали др Ранка Кечу за члана Високог савета судства, на предлог декана правних факултета у Републици Србији.

Народна скупштина није изабрала Марину Живковић за председника Вишег суда у Пироту и Наталију Бобот за председника Првог Основног суда у Београду, док су остали кандидати из Предлога одлуке о избору председника судова изабрани. У наставку гласања, Народна скупштина усвојила је већином гласова Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију.

Народни посланици су већином гласова изабрали Снежану Станојковић за тужиоца за ратне злочине.

Народни посланици су већином гласова изабрали Небојшу Живковића за јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву, а за јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу Народна скупштина није изабрала ни једног кандидата.

Народна скупштина је већином гласова усвојила Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту.

У наставку гласања, народни посланици већином гласова изабрали су Сашу Ђокића за јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу, а за јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу изабран је Иван Конатар.

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу, Народна скупштина изабрала је Бранислава Лепотића, а за јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови изабран је Владимир Николић.

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, народни посланици већином гласова изабрали су Славицу Ивановић, а за јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу Народна скупштина није изабрала ни једног кандидата.

За јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, Народна скупштина је већином гласова изабрала Нермина Кошковца.

Народни посланици су усвојили и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару. Народна скупштина није усвојила Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању.

Већином гласова свих народних посланика усвојен је и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу. Народна скупштина није усвојила Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави. Народни посланици већином гласова усвојили су Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу, док Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту нису усвојени.

У наставку гласања усвојени су Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину, Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији, Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору.

Народна скупштина није усвојила Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу, Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бору, Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу, Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лозници и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву.

Већином гласова свих народних посланика усвојени су Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву и Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици.

Народна скупштина је на предлог Државног већа тужилаца, већином гласова свих народних посланика усвојила Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца.

Народни посланици су већином гласова усвојили и Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном премеру и катастру, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска радикална странка и Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председник Народне скупштине Маја Гојковић.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, у целини

2. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

3. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора "Унапређење објеката правосудних органа Б" између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

4. Предлог одлуке о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета

5. Предлог одлуке о престанку функције председника Привредног апелационог суда

6. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу

7. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку

8. Предлог кандидата за члана Високог савета судства

9. Предлог одлуке о избору председника судова

10. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

11. Листа кандидата за избор тужиоца за ратне злочине

12. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву

13. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу

14. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару

15. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту

16. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу

17. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу

18. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу

19. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови

20. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани

21. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу

22. Листа кандидата за избор јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару

23. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару

24. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању

25. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу

26. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Петровцу на Млави

27. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу

28. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу

29. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту

30. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину

31. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији

32. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми

33. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору

34. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Брусу

35. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бору

36. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу

37. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лозници

38. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву

39. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву

40. Предлог одлуке о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици

41. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца

42. Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС и 96/15)

43. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (Српска радикална странка)

44. Предлог одлуке о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Трећу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години.


Видео (12)

Четвртак, 11. мај 2017. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (I)

Четвртак, 11. мај 2017. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (II)

Четвртак, 11. мај 2017. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (III)

Четвртак, 11. мај 2017. | Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (IV)

Петак, 12. мај 2017. | наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.05.2017. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 7


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 10. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја