Понедељак, 23. јануар 2017.

Трећа седница Одбора за заштиту животне средине

На седници Одбора за заштиту животне средине, одржане 23. јануара, чланови Одбора размотрили су Информацију о раду Министарства пољопривреде и заштите животне средине за период август-октобар 2016. године.


Информацију је члановима Одбора образложила Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Божовић је навела да je, што се тиче нормативних послова, усвојена Уредба о допуни уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским, подземним водама, седименту и роковима за њихово достизање. У процедури за прибављање мишљења упућена су четири нацрта закона којима се потврђују међународне конвенције у области заштите животне средине. У изради припреме нацрта аката радило се на шест нацрта закона, једнoj стратегији и једном акционом плану, а у оквиру међународне сарадње, припремљен је Предлог платформе са Предлогом закључка Владе за учешће делегације Владе Републике Србије на деветом састанку Конференције страна Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса. На даље, попуњен је упитник о синергији Базелске, Ротердамске и Стокхломске конвенције.

У оквиру реализације пројеката, конкурса и уговора, започети су пројекти са бројним организацијама, попут ИПА Твиниг Пројекта, УНДП-а и бројним другим невладиним организацијама, а од 20 милиона динара који су издвојени за пројекте невладиних организација, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, затворило је конкурсну процедуру и донело Одлуку за избор пројеката и доделу финансијских средстава за 50 пројеката, а укупно је исплаћено 19 909 420 динара за суфинансирање тих пројеката. У току реализације пројекта санације, затварања и рекултивације депоније јаловина из топионице у Зајачи, реализовано је 75 одсто предвиђених радова.

Што се тиче инспекцијског рада за извештајни период, Сектор за заштиту животне средине извршио је 1868 инспекцијских прегледа и издао 209 решења. У наведеном периоду поднето је 47 захтева за покретање прекршајног поступка и 13 пријава за привредни преступ.

У наставку седнице, чланови Одбора размотрили су Захтев за достављање мишљења о примени одредби Закона о управљању отпадом, који је поднела компанија FCC Eko д.о.о.

Седници је председавао председник Одбора др Бранислав Блажић, и чланови и заменици чланова Одбора Ивана Николић, Радослав Цокић, Соња Влаховић, Драган Јовановић, мр Горан Чабради, Борка Грубор, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, Ивана Стојиљковић, Борисав Ковачевић, Јасмина Каранац, Владимир Петковић, Соња Павловић, Иван Карић, Гордана Чомић, представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и представници невладиних организација на „Зеленој столици“, механизму кроз који делују цивилна друштва.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 23. јануар 2017. | Трећа седница Одбора за заштиту животне средине 23.01.2017.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
уторак, 12. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја